Aantal meldingen antisemitisme toegenomen in 2017

Zorgen bij het CIDI over toenemend antisemitisme op internet en in de politiek

in Christelijk Nieuws

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) heeft in 2017 meer meldingen van antisemitisme geregistreerd. Afgelopen jaar werden 137 antisemitistische uitingen waargenomen en onderzocht door het CIDI.

Elke melding die bij het CIDI wordt gedaan wordt getoetst om te kijken of deze voldoet aan de definitie van antisemitisme die het CIDI hanteert. (zie kader).

Antisemitisme op internet

In 2017 heeft het CIDI voor het eerst antisemitische uitingen op internet en de politiek apart geregistreerd. Er zijn 7 incidenten in het politieke domein gemeld en 24 op internet. De realiteit is dat dit er veel meer zullen zijn. Het Meldpunt Internet Discriminatie (MIND) registreerde in 2017 maar liefst 236 meldingen van antisemitisme op internet. Dit is 17% van het totaal aan meldingen over discriminatie. Aangezien Joden een minderheid van slechts 0,3% van de Nederlandse bevolking zijn ervaring zij relatief veel discriminatie.

Vandalisme

Uit de vorige week gepubliceerde ‘Monitor antisemitische incidenten in Nederland 2017’ van het CIDI blijkt verder dat het aantal antisemitische incidenten (internet niet meegerekend) vorig jaar uitkwam op 113. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2016. Hieronder waren 28 bekladdingen en vernielingen, bijvoorbeeld het ingooien van ruiten van het Joodse restaurant HaCarmel en van de Joodse instelling Chabad Central in Amsterdam.

Geweld tegen joden in Nederland

Vorig jaar werden ook vier geweldsincidenten geregistreerd. In de monitor is bijvoorbeeld te lezen hoe een 12-jarige jongen op het schoolplein door een leeftijdsgenoot wordt belaagd. Twee toeristen uit Israël, herkenbaar als jood door het dragen van een keppel, zijn in elkaar geslagen en gestoken met een mes. Een Syrische-Joodse vluchteling is afgelopen jaar zelfs meerdere malen slachtoffer geworden van antisemitisch geweld.  

Wat is antisemitisme?

In Nederland is (nog) niet bij wet vastgelegd wat onder antisemitisme valt en wat niet. Hierdoor verschillen de cijfers over incidenten per organisatie. Zo valt graffiti van hakenkruizen volgens de een wel onder antisemitisme, en volgens een andere organisatie niet. Het CIDI hanteert in dit geval bijvoorbeeld dat bij bekladding er ook duidelijk moet zijn dat het gericht is tegen joden, bijvoorbeeld omdat er ook een Davidsster of het woord Jood bij staat.

Op 1 juni 2017 nam het Europees Parlement een resolutie aan die de lidstaten van de EU aanbeveelt een aantal maatregelen te nemen om antisemitisme effectiever aan te pakken, waaronder het aannemen van de werkdefinitie antisemitisme, opgesteld door de European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) en de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

Deze definitie luidt als volgt: “Antisemitisme is een bepaald beeld van Joden, dat zich kan uiten als haat tegen Joden. Retorische en fysieke uitingen van antisemitisme worden gericht tegen Joden of niet-Joden en/of hun bezittingen, tegen instellingen van de Joodse Gemeenschap, en religieuze voorzieningen.”

Bron: CIDI Monitor Antisemitische Incidenten in Nederland 2017

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons