Aanbiddingsleider worden? Daar is een minor voor

HKU en CHE lanceren keuzeminor ‘Worshipleader’ in september

In september starten de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) samen een nieuwe keuzeminor: Worshipleader. Deze duurt zes maanden, en is te volgen in Utrecht. Dat hebben beide opleidingen deze week bekendgemaakt.

HKU-docenten van het Utrechts Conservatorium zullen het muzikale deel van de nieuwe minor verzorgen, hun CHE-collega’s tekenen voor het inhoudelijke deel van deze twintig weken durende studie.

Verder ontwikkelen

“In deze minor staat de rol van muziek in relatie tot deze religie in het middelpunt,” staat te lezen op de website Kiesopmaat.nl.
“Daarbij leer je jouw muziekinstrument of stem beter beheersen en goed samen te spelen. Zo ontdek je hoe je de muziekcultuur bij christelijke bijeenkomsten verder kunt ontwikkelen.”

Auditieronde in april

In april wordt een auditieronde gehouden, waarbij gekeken wordt of het ‘muzikale startniveau’ van belangstellenden voldoende is. Het minimumaantal studenten is twintig; het maximumaantal is vijfentwintig.

Drie leerdoelen

De keuzeminor, die in september begint en tot februari 2019 loopt, kent drie leerdoelen:

  • Het beter leren beheersen van je muziekinstrument of stem: studenten krijgen veel ‘muziekles’ (meestal in kleine groepen), en muziektheorie.
  • Zij leren reflecteren op muziek in relatie tot het christelijk geloof en de plek die muziek inneemt in samenkomsten van de gemeente. Hierbij maken studenten bijvoorbeeld kennis met allerlei stijlen, van black gospel tot hedendaagse worship, en oefen je deze. Hierbij is er tevens aandacht voor presentatievaardigheden.
  • Daarnaast leren zij organiseren en samenwerken (“Je zingt in een koor, speelt samen in een combo en leert hoe je een muzikaal evenement in een religieuze/kerkelijke setting ontwikkelt en uitvoert”).

Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 1 juni 2018 inschrijven.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons