Vastgrijpen en nooit meer loslaten

De Bijbel Open met dominee Arie van der Veer

In de Bijbel, en ook in het doorgebed wordt gesproken over ‘God aanhangen’. Wat betekent dat eigenlijk? Hoe leg je dat een kind uit?

Ik ben ooit als kind gedoopt. Wat er in die dienst gezongen is en waar de preek over ging, dat weet ik niet, maar ik weet heel zeker dat er in de dienst voor mij is gebeden. En ik weet ook wat er is gebeden. Ik kan nog een stapje verdergaan. Als jij in eenzelfde milieu bent geboren, is er ook voor jou gebeden toen je gedoopt werd. Al eeuwenlang spraken voorgangers een doopgebed uit. In dat gebed staat deze zin: ‘Geef dat het (kindje, AvdV) iedere dag zijn kruis bij het volgen van Christus blijmoedig zal dragen, door Hem aan te hangen met waar geloof, vaste hoop en vurige liefde’.

Daar staan nogal wat uitdrukkingen in die om uitleg vragen. Bijvoorbeeld dat ‘kruis dragen’.Daar zou ik alleen al een uitgebreide uitleg bij moeten geven, wanneer mijn kleinkind zou vragen: ‘Opa, wat betekent dat?’

Het aanhangen van God

Maar nu wil ik het hebben over dat ‘aanhangen’ van God. Jozua heeft het in zijn toespraken aan het eind van zijn leven een paar keer gehad over ‘God aanhangen’. Dat had zijn voorganger Mozes trouwens precies zo gedaan. Ze riepen Israël op dit vooral te blijven doen.

‘U moet alleen de HEER, uw God, zijn toegedaan, zoals u dat tot nu toe bent geweest’ (Jozua 23:8)

Aanhangen, wat houdt dat eigenlijk in en hoe doe je dat? Het is een belangrijke uitdrukking in de Bijbel. Hetzelfde werkwoord werd gebruikt  door God, toen Hij in het paradijs beschreef wat het huwelijk inhoudt: een man zal zijn vader en moeder verlaten en vervolgens zijn vrouw aanhangen. Je kunt niet veel met de Nederlandse vertaling. Het woord ‘aanhangen’ wordt niet veel meer gebruikt, behalve als aanduiding dat je bij een bepaalde beweging hoort. Van mensen wordt wel gezegd dat zij een aanhanger zijn van een bepaalde groepering.

Aanhangen heeft met liefhebben te maken

Dat is toch wel iets anders dan dat ik een aanhanger van God ben. Daarom is het misschien beter om die allereerste omschrijving in het hoofd te houden. Je man of vrouw aanhangen moet toch alles te maken hebben met liefhebben? Je zou je kunnen voorstellen dat twee mensen elkaar in de armen nemen, stevig vasthouden. Je hangt als het ware om zijn of haar hals.

Aanhangen heeft in die optiek vooral te maken met iets wat heel intiem kan zijn. Ik moest daarbij denken aan Jakob, die weigerde God te laten gaan (Genesis 32:27). Hij hield die mysterieuze figuur stevig vast en zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij Gij mij zegent’. En wat dacht je van Maria, die Jezus in de graftuin nooit zou hebben losgelaten, als Hij niet had gezegd dat het toen niet kon (Johannes 20:17).

 Jozua, zie je het voor je? Zijn laatste toespraak.

God zoekt geen aanhangers, maar mensen die Hem vastgrijpen om Hem nooit meer los te laten.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons