Ruud Lubbers overleden

De oud-premier in 7 geloofsuitspraken

In zijn woonplaats Rotterdam is oud-premier Ruud Lubbers (78) overleden. Hij had al geruime tijd gezondheidsproblemen, waardoor hij nauwelijks nog in het openbaar verscheen.

Lubbers was de langstzittende premier van Nederland. De CDA'er leidde tussen 1982 en 1994 drie kabinetten, waarvan twee met de VVD en één met de PvdA. Hij was een gelovige katholiek en liet zich daar ook regelmatig over uit. Visie verzamelde 7 geloofsuitspraken van Ruud Lubbers.

'Mijn God, mijn God, het woelt in mij...'

"Mijn God, mijn God, het woelt in mij...'' Die woorden bad Ruud Lubbers, vertelt hijzelf, toen hij met zweet in de handen tijdens een bespreking in het Catshuis besefte dat hij de nieuwe minister-president was geworden. ,,Dat was smekend bidden, maar ook overgave aan Hem in wiens hand ik mij geborgen wist. Zo begonnen de twaalf jaren in het Torentje'', schrijft Lubbers in het boek Nader tot U?
Gelezen in het Nederlands Dagblad

Christus als voorbeeld

"De fundamentele christelijke waardes van het CDA zijn bleker geworden. De partij moet weer meer gaan appelleren aan het christendom, met Christus als voorbeeld."
Gelezen in het Katholiek Nieuwsblad

'Geloof is beter voor mensen'

"Zo alleen komen we er niet, zonder geloof. Dat erkennen nu ook mensen die vroeger fel tegen het geloof waren, zoals de Duitse vooraanstaande filosoof Jürgen Habermas. Hij zegt dat we religie voluit moeten erkennen, en niet moeten denken dat het iets is uit de oudheid. Geloof is beter voor mensen."
Gelezen in het Katholiek Nieuwsblad

'Religie moet je niet uitbannen'

"D66-oprichter Hans van Mierlo was een goede vriend van mij. Hij vond dat geloof niet in de politiek thuishoort. Ik sta daar heel anders in. Religie moet je niet uitbannen; die is zo ingebakken in de mens."
Gelezen in het Reformatorisch Dagblad

'De kern van de Bijbel? De liefde'

"Vroeger waren er wel mensen die zeiden dat het uitbannen van religie vooruitgang zou brengen. Nu hoor ik dat niet veel meer. Ik zeg: laat ieder zijn eigen bijdrage leveren. De bijdrage van de christendemocratie is dat mensen een boodschap aan elkaar hebben. Kennen wij dat vanuit de kern van de Bijbel? Precies, de liefde."
Gelezen in het Reformatorisch Dagblad

Zwaar gordijn

"Er hing altijd een zwaar gordijn tussen het werken aan de publieke zaak en mijn leven als gelovige."
Gelezen in zijn boek 'Nader tot U?'

'God zegene je'

"‘God zegene je’. Met deze woorden droeg CDA-premier Ruud Lubbers zijn ambt over aan Wim Kok."
Gelezen in een artikel op de site van de Wiardi Beckman Stichting

Tekst: Gert-Jan Schaap en Mirjam Hollebrandse
Beeld: ANP

Geschreven door:

Mirjam Hollebrandse

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons