Maar er staat óók geschreven

De Bijbel Open met dominee Arie van der Veer

Ook onbedoeld kun je gemakkelijk Bijbelteksten misbruiken door ze op een bepaalde manier mee om te gaan. Je doet er goed aan Bijbelteksten goed te lezen.

Psalmen spelen in het leven van Jezus Christus een heel belangrijke rol. Toen Hij aan het kruis hing en bijna stierf, riep Hij vooral woorden uit de psalmen.

De eerste keer dat je kunt vaststellen dat Jezus de psalmen goed kende, was op een heel moeilijk moment. De duivel nam Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op het hoogste punt van de tempel. Hij zei tegen Hem: “Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen” (Matteüs 4:5-7).

‘Er staat ook geschreven: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken’ (Matteüs 5:7)

Jezus liet Zich toen niet verleiden door de satan, maar Hij zei tegen hem: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef”’. De duivel wees op een woord uit psalm 91. Jezus zei ‘er staat meer’ en wees op Deuteronomium 6:16.

Je kunt hier een paar heel belangrijke lessen uit trekken. Allereerst dat ook de duivel een Bijbeltekst kan gebruiken als een wapen. Maar je leert ook op welke manier je zo’n aanval kunt pareren. Kijk maar eens hoe Jezus dat doet. Hij zegt: ‘Er staat meer in de Bijbel’.

Het gebruik van psalmen

De duivel misbruikte de psalm. Alsof zo’n enkele tekst werkt als een toverspreuk. Maar laten we ook eens naar onszelf kijken. Ook wij mensen kunnen Bijbelteksten (onbedoeld) misbruiken. Losse teksten uit de psalmen gebruiken, is zeker niet zonder risico.

Soorten psalmen

Een woord uit een psalm is niet altijd een belofte. Er zijn allerlei psalmen. Ze gaan over het hele leven. Er zijn psalmen, waarin dichters niet jubelen, maar klagen. Niet belijden, maar vragen. Je hebt psalmen die hun vertrouwen uitspreken en je hebt psalmen die het uitschreeuwen: ‘Heer, waar bent U?’

Dat is de kracht van de psalmen. De liederen wisselen elkaar af. De ene keer voel je je dicht bij God, maar de andere keer lijkt Hij ver weg. Psalmen zijn geen dogmatiek, maar gedichten. Liederen van geloof.

Psalm 91

In psalm 91 staan geweldige dingen. We weten niet wie het heeft gedicht. Het kan Mozes zijn, of David. Ook de naam van koning Hizkia wordt genoemd. De koning die herstelde na een ernstige ziekte. Ja, in zo’n situatie kan en wil je zo’n psalm wel zingen. Je kunt die moeilijke teksten in psalm 91 op verschillende manieren interpreteren. Je kunt zeggen dat het voor Gods kinderen altijd goed komt. Ons leven is en blijft in Gods handen. Wat er ook gebeurt. Maar heeft de dichter dat ook echt bedoeld? Je kunt je ook vastklampen aan het slot van deze psalm. Hier komt God Zelf aan het woord. God belooft daar niet dat alle pijn en moeite aan ons voorbij zullen gaan. Maar wel dat Hij in de benauwdheid bij ons zal zijn.

Dat staat er ook!

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons