Leef met aandacht!

‘Wie de cadeaus ziet die God geeft, wordt een dankbaar mens’

Mindfulness – het leven met aandacht – is hip. Tegelijk is het een heel Bijbels principe om aandachtig te leven. De dagelijkse onrust, schuldgevoelens vanuit het verleden en zorgen voor de toekomst verdwijnen. God geeft hier een leven vanuit Zijn rust, liefde en ontspanning voor terug.

Tips om van het leven te genieten

Wie met aandacht leeft, ontdekt dat de wereld zoveel mooier is geschapen dan hij zich daarvoor realiseerde. Wie zich bewust wordt van de verschillende zintuigen die God heeft gegeven, geniet meer en ontspant zich beter.

Je kunt bijvoorbeeld met je hond een wandeling door het bos maken omdat dit nu eenmaal moet. Maar je kunt het ook als een mogelijkheid zien om Gods liefde te ontvangen. Kijk eens naar de bomen, de bloemen en de dieren die je onderweg tegenkomt. Zie je hoe gedetailleerd alles gemaakt is en hoe het licht door de bomen speelt? Kun je de verschillende geuren onderscheiden? Zie je hoe de wolken telkens veranderen van vorm en van kleur?

En als je met aandacht met je kinderen gaat spelen, besef je dan hoe jullie spel zich verdiept? Zie je hoe je kind ervan geniet dat jij er werkelijk bent, in plaats van dat het jou moet delen met je smartphone?

Wat je zaait, zul je oogsten

Waar jij aandacht aan schenkt, zal in jouw leven groeien. Ben je geneigd alles door een zwarte bril te bekijken? Dan ervaar je jouw leven waarschijnlijk ook als zwaar of somber, omdat je er nu eenmaal op gericht bent het negatieve te benadrukken.

Je kunt er ook voor kiezen bewust vanuit dankbaarheid en liefde te leven. Wanneer er moeilijkheden op je pad komen, zul je waarschijnlijk op het goede blijven hopen en je bewust zijn van de goede gaven die God geeft, ook – en misschien wel juist – in moeilijke tijden. Als jij de cadeaus wilt zien die God je geeft, besef je ineens: ‘Hé, wat bijzonder, ik krijg elke dag wel iets moois!’ En je hart zal – nog meer – van dankbaarheid en vreugde overvloeien!

Leven met volledige aandacht

Paulus zei tegen de heiligen in Filippi: ‘Tenslotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn’ (Filippenzen 4:8,9).

God draagt ons niet voor niets op om de Bijbel te lezen. De woorden die daarin staan, veranderen je leven. Als je aan die woorden aandacht geeft, groei je – bij wijze van spreken – uit tot een prachtige, stevige boom, zoals die boom uit Psalm 1.

Waar denk jij aan? Ben je geneigd om sombere, depressieve, leugenachtige gedachten in je hoofd toe te laten? Of schenk je aandacht aan die prachtige dingen die Paulus noemt?

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons