Kerk in VS wil geen mannelijke verwijzing naar God

'God als man is een beperking van ons begrip van God'

De Episcopaalse Kerk van het bisdom Washington in de Verenigde Staten heeft vorige week een voorstel aangenomen om in de toekomst bij updates van het Book of Common Prayer (een liturgiehandboek) geen mannelijke voornaamwoorden meer te gebruiken.

Het besluit om niet langer geslachtsgebonden voornaamwoorden te gebruiken, was snel genomen op de 123e conventie van het bisdom, meldt LifeSiteNews. Dit betekent niet dat termen als ‘Hij’ per direct geschrapt worden, maar het besluit maakt het mogelijk om bij herziening van het Book of Common Prayer een uitgebreidere taal voor God te gebruiken. Hierbij wordt geput uit de Bijbel en de traditie, en de geslachtsgebonden terminologie wordt daarbij waar mogelijk vermeden.

Episcopaalse Kerk

Het Book of Common Prayer is het handboek voor de liturgie in de Angelicaanse gemeenschap en bevat gebeden, formulieren en liturgieën. De Episcopaalse Kerk in de Verenigde Staten is onderdeel van de Anglicaanse gemeenschap, maar werd in 2016 voor drie jaar geschorst vanwege het openstellen van het huwelijk voor homoseksuele koppels.

Beperking van God

De opstellers van de resolutie geven aan dat “door de eeuwen heen onze taal en ons begrip van God is veranderd en aangepast”. Volgens hen is het verwijzen naar God in de mannelijke vorm een “beperking van ons begrip van God”.

Transgenders

Tijdens de bijeenkomst werd ook een voorstel aangenomen om iedereen die transgender is, op te nemen in alle aspecten van het gemeentezijn. In dit voorstel wordt het bisdom opgeroepen “iedereen te bemoedigen alle obstakels te verwijderen die in de weg staan om volledig deel te nemen aan het gemeenteleven, door alle faciliteiten en activiteiten geheel toegankelijk te maken voor iedereen, ongeacht welk geslacht iemand heeft”.

“De vastgestelde grenzen aan geslacht en identiteit staan onder druk en de kerken moeten hierop reageren,” stellen de indieners van deze resolutie. “Dit besluit is een heldere reactie op de systematische onderdrukking en het geweld dat transgenders dagelijks ervaren.”

Zweden

Ook de Evangelisch Lutherse Kerk van Zweden nam afgelopen jaar het besluit om mannelijke vormen van God aan te passen in het Book of Worship. Zo wordt naast ‘In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’ nu ‘In naam van de Drieenige God’ toegevoegd. Kerken zijn niet verplicht de nieuwe formulering aan te houden, al wordt dit wel aangemoedigd.

Beeld: Schepping van Adam, door Michelangelo (via Wikimedia)

Geschreven door:

Joëlle Post

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons