Hoe kon het zo misgaan tussen mijn broers en zussen?

Conflicten maken rouwverwerking zwaarder

'Onlangs zijn mijn ouders kort na elkaar overleden. Als kinderen zouden we het ouderlijk huis leegruimen en de waardevolle spullen verdelen. Wat ik nooit verwacht had, is gebeurd: het werd een drama. Onze oudste zus Mia meende ongeveer alles voor zichzelf te kunnen opeisen. Ze heeft al die jaren zonder klagen voor onze ouders gezorgd, maar door haar toedoen ligt nu het gezin uit elkaar.' Wat is er misgegaan?

Het zal niet voor het eerst zijn dat het overlijden van ouders aanleiding vormt voor conflicten tussen de kinderen. Dat kan gaan over de tekst of de namen op de rouwkaart, over de liturgie van de rouwdienst, of soms zelfs over de vraag of er wel of geen rouwdienst gehouden moet worden. Maar de meest voorkomende bron van conflicten is wel de erfenis.

Gelukkig is er in Nederland al veel vastgelegd over de verdeling van het vermogen, en anders is er vaak een testament. Maar er zijn vaak ook nog persoonlijke dingen uit het ouderlijk huis te verdelen. Juist daar kan het erg misgaan.

Eerst maar eens luisteren

In bovenstaande kwestie werden de broers en zussen van Mia overvallen door haar inhalige opstelling; ze eiste alle waardevolle spullen op. Hoezeer ze haar ook probeerden te overtuigen van de onredelijkheid van haar claims, het werd alleen maar erger. Mia bleek niet voor rede vatbaar.


Verborgen motieven

Bij dergelijk onverwacht gedrag, dat eigenlijk helemaal niet past bij de situatie en waarvan iedereen zich afvraagt wat er aan de hand kan zijn, is er vaak sprake van onbekende, verborgen motieven. En het is in dergelijke situaties van groot belang eerst maar eens naar elkaar te luisteren. Dat is gelukkig uiteindelijk ook gebeurd.

‘Alles wat zich in de familie heeft afgespeeld aan liefde, erkenning en waardering wordt in de heftige fase rond het overlijden van ouders door de broers en zussen gewogen en verrekend’ Else-Marie van den Eerenbeemt

Gemis aan steun

Mia, de ongehuwde zus die altijd voor haar ouders had gezorgd, begon vol woede te vertellen hoe alleen ze zich gevoeld had in die zorg. “Ik moest altijd maar klaarstaan, en als ik een beroep op een van jullie deed, werd er alleen maar gezucht en gesteund. Alsof ze ook niet jullie ouders waren. En nooit een bedankje!” Het was duidelijk: Mia had veel geïnvesteerd, maar miste de steun en erkenning van haar broers en zussen. Ze was niet zozeer uit op de waardevolle spullen uit het ouderlijk huis, maar op genoegdoening voor haar gemiste erkenning.

Recht op erkenning

Het conflict in het gezin van Mia bestond dus al heel lang, maar Mia had haar frustratie steeds maar binnengehouden. Dat is nooit wijs. Maar desondanks begrepen haar broers en zussen dat het nu niet de tijd was om dat aan de orde te stellen. Er moest eerst iets rechtgezet worden. Mia had recht op erkenning voor haar inzet en verdienste, en dat was de weg waarlangs zij weer aanspreekbaar was.

Leestip

Wie krijgt de gouden armband van moeder?, Else-Marie van den Eerenbeemt, uitgeverij Bert Bakker, €17,99.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons