Crisis op De Wittenberg na besluit om opleiding af te bouwen

Medewerkers vinden het bestuur onbekwaam

in Christelijk Nieuws

Het bestuur van De Wittenberg heeft besloten de onderwijsactiviteiten te stoppen vanwege de terugloop van het aantal studenten. Medewerkers zijn het hier niet mee eens en maken het bestuur scherpe verwijten.

In een persbericht schrijft het bestuur van De Wittenberg in Zeist dat het besluit genomen is vanwege de terugloop van het aantal studenten in de afgelopen jaren, en omdat de huidige jongerencultuur om een andere aanpak vraagt. “Als bestuur beraden we ons al geruime tijd op een nieuwe koers voor de organisatie. In de loop van dit jaar zullen we daar nadere besluiten over nemen, waarbij we het liefst dicht bij onze roeping blijven om een rol te spelen in de persoonlijke en geestelijke toerusting van jongeren.”

Vertrouwensbreuk

Op persoonlijke titel is Martin Tensen, docent aan De Wittenberg, met een verklaring naar buiten getreden. “In tegenstelling tot het huidige bestuur ziet het personeel na een aantal moeilijke jaren de afgelopen tijd juist een opgaande lijn. Het aantal aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar is in het 46-jarig bestaan van de opleiding zo ver van tevoren nog nooit zo hoog geweest.”

In plaats van de aangekondige beëindiging van de opleiding, zien de medewerkers volgens Tensen liever dat het bestuur vertrekt. Zij zijn van mening dat er andere noodmaatregelen mogelijk zijn en reageren fel op de genomen beslissingen. "Het bestuur heeft geen of onvoldoende affiniteit met de doelgroep, en kan daardoor onmogelijk zijn taak vakkundig vervullen." Ook weet het bestuur volgens hem weinig of niets van wat er op de werkvloer gebeurt. “Het personeel hoopt dat het bestuur alsnog de beslissing neemt op te stappen en plaats te maken voor een groep kundige mensen met een heldere visie.”

Moeilijke beslissing

Bestuursvoorzitter Koos van Oord betreurt het beeld dat docent Martin Tensen oproept dat het bestuur onvoldoende oog heeft voor de missie van De Wittenberg. “Het is voor iedereen moeilijk dat de bestaande onderwijsprogramma’s afgebouwd worden. Als je al zo lang bezig bent voor jongeren en er honderden afgestudeerden in het Koninkrijk van God werken, is het een buitengewoon moeilijke beslissing. Dat is ook voor het bestuur het geval.”

We hebben een kloppend huishoud-boekje nodig

De Wittenberg kampt al een fors aantal jaren met een teruglopend studentenaanbod, al wisselt dat van jaar tot jaar. Daarom is er volgens Van Oord een laatste poging ondernomen om een nieuw Wittenbergprogramma op poten te zetten om het tij te keren. “Medewerkers hebben daar hard aan gewerkt. Dit plan is ook extern getoetst om na te gaan of de voorgestelde opzet verschil zou maken.” Op grond hiervan concludeerde het bestuur dat dit voorstel niet tot de noodzakelijke toestroom van studenten leidt. “We willen de missie van De Wittenberg ten uitvoer brengen, maar hebben daar wel een kloppend huishoudboekje voor nodig. Eenmalige acties leveren daar onvoldoende voor op. Er zijn geen reserves meer."

Voortijdig besluit?

Het bestuur heeft de beslissing over de voortgang van de lopende opleiding sneller genomen dan aanvankelijk was aangekondigd. Directeur Martin de Kock vindt dat onbegrijpelijk, omdat er in januari al 7 aanmeldingen zijn voor het komend schooljaar. “Dat is al een aardig eind in de richting van de 25 studenten die de school jaarlijks minimaal moet hebben.”

Van Oord zegt hierover dat er vóór eind februari een beslissing genomen moest worden. “Er werd ook druk uitgeoefend om zo snel mogelijk tot een besluit te komen." Dat is gebeurd.

Toekomstplannen

Het bestuur onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om met De Wittenberg verder te gaan. “De combinatie van leefgemeenschap en onderwijs is altijd ons sterke punt geweest. Op dat snijvlak onderzoeken we de verdere mogelijkheden. We hebben een aantal contacten en voeren al gesprekken, maar daar kan ik nog geen mededelingen over doen.”

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons