Chaos in de tempel

De Bijbel Open met dominee Arie van der Veer

Wie is oorzaak van de wanorde in de tempel? Zijn dat de tempel handelaren en de geldwisselaars, of is dat Jezus die een einde wil maken aan de marktplaats die op het tempelplein is ingericht? Het is maar net hoe je het ziet…

Jezus was als een koning Jeruzalem binnengereden. Hij zat op een ezelin en werd toegejuicht door een menigte mensen. Iedereen kon het zien: De mensen waren dolenthousiast. De hele stad was in rep en roer. De mensen rukten palmtakken van de bomen, zwaaiden ermee en riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!’ (Matteüs 21:9). ‘Hosanna’ betekent ‘alle eer aan God’.

De hogepriesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen hij verrichtte en hoorden de kinderen in de tempel ‘Hosanna voor de Zoon van David!’ roepen, en ze waren hoogst verontwaardigd’ (Matteüs 21:15)

Juichende mensen

De hele bevolking was ervan onder de indruk. Niet alleen de volwassenen hadden meegedaan, maar vooral ook de kinderen van Jeruzalem. Ze hadden meegelopen, gejuicht en meegezongen. Daar bleef het niet bij. Ze gingen mee naar de tempel. Daar werd het helemaal indrukwekkend, als je het tenminste wilde ‘zien’…

Deze keer trad Jezus met gezag op.

Jezus en de tempel handelaren

Jezus ging de tempel binnen. Daar zag Hij weer de mensen, die de voorhof van de tempel in de loop der jaren hadden veranderd in een marktplein. Het was immers heel handig voor de bezoekers van de tempel om daar bijvoorbeeld offerdieren te kopen, zoals duiven en ander vee. Alle dieren waren in perfecte conditie en voldeden helemaal aan de eisen van de rabbijnen. Ook geldwisselaars waren er aanwezig. Want Romeins geld werd in de tempel niet geaccepteerd. Deze keer trad Jezus met gezag op. Hij joeg de handelaars en kopers weg. Gooide van alles om en riep met stemverheffing dat zij moesten maken dat ze wegkwamen. De tempel was een huis van gebed en geen rovershol.

Er gebeurde nog veel meer. In het tempelcomplex zaten ook altijd blinden en verlamden te bedelen. Ze kwamen af op het tumult, zagen hun kans schoon, gingen naar Jezus, vroegen Hem om genezing en Hij genas hen.

‘Met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden’ (Psalm 8:3)

Jezus reinigt de tempel

Het werd een dag om nooit te vergeten. Met name de kinderen vonden het prachtig. In de tempel begonnen ze steeds weer te zingen. Ze riepen het psalmvers dat ze op de hellingen van de Olijfberg van de grote mensen hadden gehoord: ‘Hosanna voor de Zoon van David!’

Bij iedere tafel die werd omgegooid, bij iedere lamme die weer kon dansen, zongen ze het opnieuw. Terwijl de volwassenen verbijsterd toekeken, klapten de kinderen in de handen: dit was mooi! Hosanna voor de Zoon van David!

Orde op zaken stellen

De leiding van de tempel probeerde in allerijl orde op zaken te stellen. Dit kon toch niet. Dit was tegen alle regels. Ze beseften dat er maar één Persoon was die hen daarbij kon helpen. Als Hij nu eens eerst die kinderen de mond snoerde. Maar tot hun verbijstering genoot Jezus ervan. Bovendien kwam Hij ook nog met een Bijbeltekst op de proppen. Een tekst uit Psalm 8 over kinderen en zuigelingen, die een loflied zingen voor God!

‘Dat slaat nergens op!’

Je kunt blijkbaar getuige zijn van bijna profetische gebeurtenissen en het toch niet (willen) zien. Ook had de profeet Jesaja het gehad over doven die zullen horen, blinden die zullen zien en zwakken die zullen juichen om de Heilige van Israël (Jesaja 29:18,19). Als iemand hen op dat moment had gewezen op die Bijbelgedeelten, hadden ze vast gezegd: ‘Dat slaat nergens op!’ Ziende blind…

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons