Brusselse kerken zamelen bijbels in voor gevangenen

Veel vraag naar bijbels in verschillende talen

De aalmoezeniers van de Brusselse gevangenissen zijn op zoek naar bijbels. Vanuit de gedetineerden is veel vraag naar Gods Woord. Omdat het lastig is aan de vraag te voldoen, worden kerkgangers uit Brussel ingeschakeld.

Sinds Aswoensdag is het mogelijk om in de Belgische hoofdstad bijbels in te leveren in een Bijbelbox. Er is vraag naar zowel Oude als Nieuwe Testamenten en de Psalmen in zo veel mogelijk talen, dus ook bijvoorbeeld in het Indisch, Russisch en Pools. De inzamelactie in Brussel loopt nog tot en met Pinkesteren, 20 mei 2018.

Vraag naar bijbels in Brussel

Volgens Leo De Weerdt, hoofdaalmoezenier van alle Nederlandstalige gevangenissen in Brussel, is het niet nieuw dat gevangenen graag een Bijbel willen. “Er zijn culturen waar men er sterker mee vertrouwd is. De gevangenen hebben veel vrije tijd, of hebben veel meegemaakt,” vertelt hij aan Bruzz. “In Bijbelse verhalen vinden ze antwoorden.”

Bijbels in Nederlandse gevangenissen

“Als gedetineerden in Nederland een Bijbel willen, kunnen zij dit doorgeven aan de geestelijk verzorgers,” legt Ed Teuns uit. Hij is adjunct hoofdaalmoezenier bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. “Er worden langs diverse kanalen bijbels beschikbaar gesteld, maar ook kalenders en andere materialen. Bijvoorbeeld door bijbelstichtingen.” Ook is er een solidariteitsfonds voor gevangenispastoraat. Hieruit kunnen materialen worden bekostigd die niet door Justitie worden betaald. “Bijbels, ook in vreemde talen, zijn altijd welkom natuurlijk. Maar voor zover ik weet, is er in Nederland geen nood aan bijbels. Al kunnen de fondsen wel meer bekendheid krijgen,” vult Teuns aan.

Geestelijke verzorging in Nederlandse gevangenissen

Volgens cijfers van de Dienst Justitiële Inrichtingen doet 83% van alle gedetineerden in Nederland een beroep op een geestelijk verzorger. Daarvan vraagt meer dan 40% om een geestelijk verzorger met een christelijke achtergrond.

Geschreven door:

Joëlle Post

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons