Veertig jaar stage

De Bijbel Open met dominee Arie van der Veer

Jozua is degelijk ingewerkt door Mozes voordat hij leider van Israël werd. Toch stelde Mozes hem niet als zijn opvolger aan, dat deed God zelf. Hij heeft hem wel een betekenisvolle naam gegeven.

Jozua was ongeveer 90 jaar oud, toen hij Mozes opvolgde; niet echt een jonge leider dus. Hij was wel een ervaren leider. Hoe kan het ook anders, als je 40 jaar stage hebt gelopen.

Het is leerzaam om te bekijken hoe dat is gegaan. Jozua mocht al snel de strijd leiden. Hij zal zo'n 50 jaar geweest zijn, toen hij met het volk Israël de uittocht uit Egypte meemaakte. Er staat niet hoe Mozes zijn capaciteiten ontdekt heeft, maar de rollen waren wijs verdeeld. Mozes, toen ook al z'n 80 jaar, liet de leiding van de strijd tegen Amalek aan Jozua over. Zelf ging hij de berg op om te bidden. Maar er viel meer te leren dan vechten. Hoe word je een geestelijk leider? Dat leer je niet zomaar. Dat is een proces. In de jaren daarna ging Mozes zijn knecht daar op bijzondere wijze in voor.

Jozua volgde Mozes overal

Stage is vooral meelopen, dat heeft Jozua gedaan. Jozua volgde Mozes overal waar hij naartoe ging. Alleen Jozua mocht met Mozes de heilige berg op om God te ontmoeten (Exodus 24). Als Mozes in de ontmoetingstent met God sprak (Exodus 33:11), was Jozua daar ook bij. Sterker nog, ook nadat Mozes weer was vertrokken, bleef Jozua daar om het heiligdom te bewaken en zo in de nabijheid van God te verkeren. Kun je je een mooiere stage voorstellen?

God wees Jozua aan.

Toch werd Jozua niet automatisch door Mozes als opvolger benoemd. Dat heeft God Zelf gedaan, nadat Mozes God gevraagd had een nieuwe leider ('herder') te benoemen. Jozua werd door God aangewezen op grond van zijn capaciteiten, maar bovenal omdat hij had laten zien dat hij vol was van Gods Geest (Numeri 27:18).

'Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt' Handeling 4:12 

Jozua had een andere naam

Ik wil je wijzen op een bijzonder moment in deze voorbereidingstijd. Wist je dat Jozua pas later in zijn leven die naam kreeg? Mozes gaf hem die nieuwe naam, toen hij hem opdroeg om samen met elf andere mannen het beloofde land in het geheim te verkennen. Toch had Jozua echt niet zo'n lelijke naam. Zijn ouders hadden hem Hosea genoemd. 'Hulp' of 'redding' betekent die naam. Een mooie naam. Wie verlangde er in Egypte nou niet naar uitredding?

'Hij is een man die geestkracht bezit' Numeri 27:18

Ook met zijn naam wees Jozua de weg

De goede kant opkijken

Hosea betekent 'hulp' of 'redding' en Jozua 'God redt'. Dus die verandering van Hosea naar Jozua was niet echt spectaculair. Zijn nieuwe naam was wel concreter. Een mens kan om hulp roepen en alle kanten opkijken. Als er maar hulp komt! Misschien was Jozua ook geneigd dat te doen. Met deze specifieke naam herinnerde Mozes Jozua eraan dat hij maar van één kant echte hulp kon verwachten en dat was van de HERE. De missie naar Kanaän zou gevaarlijk zijn. Misschien had Mozes al zo'n vermoeden dat ze weleens behoorlijk onder de indruk zouden kunnen raken van de macht en de kracht van dat nieuwe land. Wie kon dit land veroveren? De nieuwe naam van Jozua wees hen de weg.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons