Tekenen van hoop in de Arabische wereld

Arab Vision maakt drieluik over verzoening Israël en Palestina

Een lang gekoesterde wens van Arab Vision ging onlangs in vervulling: het maken van een documentaire over de verdeeldheid tussen Israëliërs en Palestijnen en de mogelijkheid tot verzoening in de Arabische wereld.

In de film, die uit drie afleveringen van elk 15 minuten bestaat, wordt aandacht besteed aan verschillende aspecten van het proces van verzoening, steeds vanuit Joods en Palestijns perspectief.

Een weg naar berouw en vergeving

In de eerste aflevering vertellen christelijke theologen wat hun Bijbelse inspiratie is. Deel 2 laat zien hoe bij de verzoenings-stichting Musalaha principes in praktijk worden gebracht. We zien hier hoe twee initiatiefnemers, de Palestijn Salim Munayer en de Jood Evan Thomas, elkaar omarmen. Niet dat zij op politiek vlak niet meer van mening verschillen, of dat essentiële vragen over recht en onrecht onder tafel worden geschoven. Maar de gemeenschappelijke afhankelijkheid van Jezus als hun Verlosser neemt vervreemding weg en opent de weg naar schulderkenning, berouw en vergeving.

Bachs vioolconcert

In de derde aflevering zien we dat bij een muziekschool in de Oude Stad van Jeruzalem, toenadering mogelijk is onder christenen en niet-christenen. "Als we er samen in slagen Bachs vioolconcert in a-klein te spelen, wat doet het er dan toe dat de één Palestijn is en de ander Jood?" Gemeenschappelijke doelen binden samen. Maar samen hetzelfde geloof belijden in Jezus als de Christus, doet dat nog meer. De apostel Paulus schrijft dat geloofseenheid ertoe leidt dat men elkaar opzoekt, dat gebleken tegenstellingen minder scherp worden en het zelfs tot omarming kan komen. In dit drieluik zien we dat werkelijkheid worden.

Arab Vision

Arab Vision strijdt voor een Arabische wereld waarin een groeiend aantal levendige kerken een rol speelt in de ontwikkeling van de samenleving. De stichting gelooft dat verandering op grond van het Evangelie leidt tot verandering en vernieuwing in denken en handelen (Romeinen 12:2). De slogan van Arab Vision is dan ook Media for Change. De missie is om christelijke video's te produceren in Arabische talen en dialecten en deze ook regionaal uit te zenden.

Het drieluik Tekenen van Hoop wordt door Sat7 en Hayat TV uitgezonden, de twee grootste christelijke satellietuitzenders in de Arabische wereld. 

Aflevering 1

Aflevering 2

Aflevering 3

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons