Mijn hulp...

De Bijbel Open met dominee Arie van der Veer

Het Bijbelrooster dat De Bijbel Open volgt, begint in 2018 met het Bijbelboek Genesis. Over dit boek wordt vaak gediscussieerd. Hoe ga je om met verschillen die dan naar boven komen?

‘In het begin schiep God de hemel en de aarde’
Genesis 1:1

We beginnen dit jaar met het lezen van Genesis 1: het hoofdstuk over de schepping. We doen dit na een jaar waarin de discussie over evolutie en schepping weer oplaaide.

Maar hoe belangrijk die discussie ook is, in onze rubriek lezen en bestuderen wij de Bijbel, Gods Woord. Daar leggen wij ons op toe.

Hoe lees je de Bijbel?

Bij het lezen van de Bijbel kunnen er toch grote verschillen ontstaan. Wat staat er eigenlijk? Niet zelden worden er verschillende antwoorden gegeven. Bijbellezen, het ontdekken wat er echt staat, is helemaal niet eenvoudig. Veel uitleg heeft te maken met hoe we naar iets kijken, welke mening we ergens over hebben. Lezen wat er staat, wordt nog weleens verward met lezen wat jij vindt dat er staat. Dat gebeurt niet alleen bij het lezen van de Bijbel, maar ook bij het ‘lezen’ van het andere boek dat God ons gegeven heeft: de natuur.

‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft’

Psalm 121:1,2

Verschillen in liederen over de Bijbel

Een mooi voorbeeld daarvan is Psalm 121:1,2. Vrome mensen hebben op basis van dat Bijbelgedeelte liederen gemaakt, die we al eeuwenlang zingen. Toch is er een groot verschil in de manier waarop de dichters tegen de bergen aankeken en de Bijbel interpreteerden. Neem nou de oude berijming van Psalm 121: ‘k Sla d’ ogen naar ‘t gebergte heen, vanwaar ik dag en nacht, des Hoogsten bijstand wacht.’ En dan de nieuwe berijming van Psalm 121: ‘Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan?’ De ene dichter ziet het uiterlijk van de bergen als basis van vertrouwen, terwijl de andere veel meer bezig is met de dreiging die ervan uitgaat.

En ‘natuurlijk’ gaan we dan weer in discussie. Wie heeft er gelijk? Laten we dat niet doen.

Omgaan met verschillen

Constateer dat beide boeken van God, de Bijbel en de natuur, verschillend gelezen kunnen worden. Ga op zoek naar aspecten, waarover je het samen eens bent. Dat is in deze berijmingen namelijk overduidelijk: ‘Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.’ Laten we zo samen het nieuwe jaar ingaan.

Boven alles wat je ontdekt en leest, boven alles wat er zal gebeuren, hoe het leven op aarde zich verder zal ontwikkelen, mogen we weten dat bovenstaande zin voor ons vaststaat. Het boek van de schepping verwijst naar het boek dat God ons allemaal gaf. Hoe je dat boek ook leest, één ding is overduidelijk:

Onze hulp en onze verwachting
is van God, onze Heer.
Hij die alles maakte,
laat niet los wat Hij begon.

 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons