Gij voert de strijd

De Bijbel Open met dominee Arie van der Veer

Hoe leg je het een ander uit dat er in de Bijbel over grote oorlogen geschreven wordt? Dat is moeilijk. Als God op die manier ingrijpt, is er al wel veel gebeurd. Wat doet God dan?

Ik heb het mijn oude moeder nooit kunnen uitleggen. Ze was tegen de 90 en had grote moeite met ‘al die oorlogen’ in de Bijbel. Ze las die gedeelten niet meer. De laatste jaren van haar leven las ze alleen psalmen. Er zat een te lang verhaal aan vast, zeker voor iemand die gewoon wil lezen wat er staat, zoals zij. Zijn die verhalen eigenlijk wel uit te leggen?

Deze weken behandelt het Bijbelrooster van Visie het boek Jozua. Het kan niet anders of de vragen van mijn moeder zullen ook nu gesteld worden. Haar vragen zijn nog steeds actueel.

Als de maat vol is

In Deuteronomium 7 lees je dat God Zelf de opdracht gaf om de zeven volken van Kanaän uit te roeien. Hoe kan zoiets? Hoe leg je dat een ander uit? Ik vind dat heel moeilijk. Ik kan wel vertellen, waar ik me bij al die vragen aan vasthoud. Er staat in de Bijbel iets in de betekenis van ‘dat de maat vol was’. In Genesis 15 wordt over de Amorieten, een van die zeven volken, opgemerkt dat hun ongerechtigheid ‘tot nog toe niet volkomen’ is. Op dat moment is de maat dus nog niet vol. Later is dat blijkbaar wel het geval. Meermalen wordt gezegd dat zij iets ‘afschuwelijks’ doen.

God heeft geduld

God kan toornen. Maar Hij gaat niet als een razende tekeer. Als God toornt, boos is, liggen daar motieven aan ten grondslag. De deur van de ark ging definitief dicht, nadat Noach de bevolking vele jaren gewaarschuwd had. Sodom en Gomorra werden niet zomaar verwoest. Bij de uittocht uit Egypte vielen veel doden. Maar na hoeveel plagen? De volkeren van Kanaän werden vier generaties na Abraham gedood of verdreven. Israël werd in ballingschap gevoerd, nadat vele profeten het volk hadden opgeroepen om zich te bekeren.

Wanneer is bij God de maat vol? Dat weet ik niet. Uit alles concludeer ik wel dat het geduld van God met de wereld, met mij heel groot is.

‘De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen’ (Exodus 14:14)

Gods strijd

En dan nog even iets. Je kunt er inderdaad niet omheen dat er in de Bijbel oorlogen gevoerd werden, waaraan de naam van God verbonden was. Dat er oorlogen zijn geweest, waar Hij de opdracht voor gaf. Maar wat opvalt, is dat God, als het erop aankomt, Zelf de strijd voert. De oudste kinderen in Egypte en de soldaten in de Dode Zee kwamen niet om, omdat de Israëlieten rondliepen met bebloede zwaarden. Ook in die ‘moeilijke’ oorlog tegen de volken van Kanaän zie je juist dat God allereerst Zelf de strijd voert. De muren van Jericho vielen niet na een heftige aanval van de Israëlieten, maar door Gods Hand.

Zouden we de oorlogen, die wij de ‘oorlogen des Heren’ noemen, niet in de eerste plaats aan God Zelf moeten overlaten? Is dat misschien het grote geheim?

Wat gebeurde er aan het Kruis? Zo strijdt God!

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons