Eeuwenoude zegel gevonden in Jeruzalem

2700 jaar oude zegel was van gouverneur van de stad

In Jeruzalem is een zegel van 2700 jaar oud gevonden. Archeologen stuitten erop tijdens opgravingen bij de Klaagmuur. Dat meldt nieuwswebsite Haaretz.

De zegel van 1,3 bij 1,5 centimeter is van de gouverneur van Jeruzalem geweest, ook wel de overste genoemd. In het zegel staat “sari’r”, wat oud-Hebreeuws is  voor ‘overste van de stad’. Het was de hoogste ambtenaar van het land die dicht bij de koning stond.

In de Bijbel wordt op verschillende plekken over deze overste gesproken. Zo worden in 2 Koningen 23:8 maatregelen van koning Hizkia beschreven om het volk minder zondig te laten leven. In de Nieuwe Bijbelvertaling wordt ook wel gesproken van de ‘stadscommandant’: “Alle priesters uit de steden van Juda liet hij naar Jeruzalem komen. In het hele land, van Geba tot Berseba, liet hij de offerplaatsen ontwijden waar de priesters offers ontstoken hadden. Ook de offerplaatsen links van de stadspoort, bij de ingang van de poort van stadscommandant Josua, haalde hij neer.”

Ook in 2 Kronieken 34 wordt gesproken van "stadscommandant Maäseja".

Op het voorwerp van klei zijn verder twee figuren te zien met gestreepte kleding aan. Wie dit precies zijn is volgens de website niet bekend, omdat hun hoofden als puntjes zijn afgebeeld.  

Beeld: Pixabay

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons