Een-na-laatste Dode Zeerol ontcijferd

Tekst geeft nieuwe inzichten over feestdagen uit die tijd

Onderzoekers van de Universiteit van Haifa zijn erin geslaagd de een-na-laatste rol van de Dode Zee-rollen te ontcijferen. De tekst gaat vooral over de 364-daagse kalender die door de Judese Qumransekte gebruikt werd en biedt nieuwe informatie over de feestdagen uit die tijd.

De meeste van de meer dan 900 Dode Zeerollen die in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw in de buurt van Qumran werden gevonden, zijn inmiddels vertaald en gepubliceerd. De rol die nu gepubliceerd is, bestaat uit zestig fragmenten perkament, soms kleiner dan een vierkante centimeter. Eerder werd gedacht dat de losse stukjes van meerdere rollen kwamen. Uit de studie van onderzoekers dr. Ratson en prof. Ben-Dov blijkt echter dat de fragmenten samen één rol vormen. De onderzoekers gaan nu verder met het ontcijferen van de allerlaatste Dode Zeerol, meldt de universiteit op haar website.

Bevestiging

De rol die nu is ontcijferd, omschrijft de belangrijke dagen van de kalender van een religieuze groepering die rondom Qumran woonde. In de rol worden bijvoorbeeld twee speciale gelegenheden omschreven die niet in de Bijbel staan, maar al wel bekend zijn door de Tempelrol die ook in Qumran gevonden is: het festival van Nieuwe Wijn en van Nieuwe Olie. Nieuw is dat nu ook bekend is wanneer deze feesten gevierd werden: telkens 50 dagen na elkaar. De dagen zijn een uitbreiding op het feest dat nu bekendstaat als sjavoeot en gevierd wordt op de 50e dag, gerekend vanaf de eerste sabbat na het Joodse Paasfeest. Het festival van de Nieuwe Wijn volgt 50 dagen later, die van de Nieuwe Olie weer 50 dagen daarna.

Wisseling van de seizoenen

Op de rol zijn nog meer verrassingen gevonden. Zo wisten de onderzoekers uit eerdere rollen al dat leden van de sekte ook de overgangen tussen de seizoenen vierden met een speciale dag. Tot nu toe was onbekend hoe die dag heette, maar uit de rol blijkt dat deze dagen Tekufah werden genoemd. In hedendaags Hebreeuws is dat te vertalen met ‘periode’.

Geheimtaal

De onderzoekers schrijven dat de rol in een geheimtaal was opgesteld. Niet dat de inhoud van de tekst gevoelig is; het gaat met name om simpele en al bekende informatie. Volgens de onderzoekers is de codetaal gebruikt door de schrijver om te laten zien dat de auteur de code kent, en toont daarmee status aan – iets wat vaker voorkwam. Ook blijkt dat de auteur in eerste instantie informatie was vergeten op te schrijven, die later door een andere schrijver is gecorrigeerd en aangevuld. 

Dode Zeerollen

De Dode Zeerollen werden tussen 1947 en 1956 gevonden in een aantal grotten rond de nederzetting Qumran en worden beschouwd als de eerste Bijbel. Ze werden daar waarschijnlijk verstopt tijdens de verloren Joodse opstand tegen Rome (66-70 na Christus), om ze niet in handen te laten vallen van de Romeinse legioenen. De Dode Zeerollen omvatten meer dan 900 geschriften, waaronder 200 handschriften van de Tenach. Over wie de auteurs zijn van de rollen zijn wetenschappers het niet eens.

Geschreven door:

Joëlle Post

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons