ChristenUnie wil verbetering voor Pakistaanse christenen

Kamerlid Joël Voordewind: ‘Schokkend hoe christenen worden vervolgd’

Vorige maand reisde Visie samen met Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK) af naar Pakistan. De situatie voor Pakistaanse christenen blijkt schrijnend. Tweede Kamerlid Joël Voordewind: “Het is schokkend om te zien hoe christenen worden vervolgd.”

Pakistan scoort het hoogst op geweld tegen christenen, blijkt uit de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors. In december reisde Visie met SDOK naar Pakistan. Redacteur Gert-Jan Schaap zag met eigen ogen hoe christenen worden gepest en vernederd. Zo is een christelijke begraafplaats in Lahore geblokkeerd door moslims. Er is een muur van een nieuw te bouwen huis neergezet, die ervoor zorgt dat christenen met hun overledenen een enorm stuk moeten omlopen of over de muur moeten klimmen. “Het is schokkend om te zien dat christenen zelfs worden vervolgd terwijl ze iemand waardig willen begraven”, reageert Tweede Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie). “Dit mag niet voorkomen.”

De ChristenUnie wil dat de situatie van Pakistaanse christenen verbeterd wordt, zegt Voordewind. Een van de resultaten hiervan is dat Nederland een proef heeft gedaan in het land om de godsdienstvrijheid te verbeteren. “Ambassades in Pakistan hebben meer geld gekregen om advocaten voor vervolgde christenen te kunnen betalen. Eerder lukte het al om veiligheidshuizen in Pakistan te financieren, die ik ook zelf heb bezocht. In deze huizen worden christenen opgevangen die zijn bekeerd en moesten vluchten voor eerwraak van de familie.”

Voordewind schat dat er rond de 2500 Pakistaanse christenen in Nederland wonen. Voor de behandeling van christenen die nu uit het land naar Nederland vluchten, is in de Tweede Kamer net een motie van de partij aangenomen. Voordewind: “Op dit moment worden te veel Pakistanen die zeggen bekeerd te zijn tot christen niet geloofd. Wel is het zo dat Pakistaanse christenen sinds 2014 tot een risicogroep behoren en sneller aanspraak maken op een verblijfsvergunning in Nederland dan andere groepen. Nederland erkent dat de situatie schrijnend is. Maar waar we vooral naar streven is dat niet alle Pakistaanse christenen naar Nederland komen, maar dat de situatie in het land zelf beter wordt.”

Op dit moment worden te veel Pakistanen die zeggen bekeerd te zijn tot christen niet geloofd

Kamervragen
Deze week stelt de ChristenUnie samen met de SGP net als voorgaande jaren vragen naar aanleiding van de ranglijst Christenvervolging. De partij wil onder meer weten wat Nederland doet om godsdienstvrijheid in Pakistan meer bekendheid te geven, aangezien dit land het hoogst scoort als het gaat om geweld tegen christenen. Ook vraagt de partij hoe Nederland zich kan inzetten voor meer godsdienstvrijheid in Noord-Korea, het land dat dit jaar voor de zeventiende keer op nummer 1 van de ranglijst staat.

Beeld: ANP

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons