‘Wat doen we, als het waar is?’

De Bijbel Open met dominee Arie van der Veer

Wat zou er gebeurd zijn als de Wijzen en de Schriftgeleerden samen naar Jezus gegaan zouden zijn? Zou de een de ander aangevuld hebben? Wat kunnen wij met die gedachte?

Het verhaal van de Wijzen uit het Oosten is bekend, en we weten allemaal dat deze mannen de weg naar Betlehem vonden dankzij de schriftgeleerden van Israël. En toch ook een beetje dankzij koning Herodes. Hij was zelf geen vrome Israëliet, maar wel ‘meelevend’.

‘Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt’
Matteüs 2:8

De reactie van Herodes kennen we. Nee, hij ging niet mee. Hij wilde wel op de hoogte gehouden worden. Maar we weten wat hij ondertussen dacht: ‘Wat doe ik, als het waar is?’ Als die bijzondere koning geboren zou zijn en inderdaad de redder van deze wereld was? Hij geloofde het niet, maar hield er toch rekening mee.

Wat deden de schriftgeleerden?

Gek genoeg lees je in dit kerstbericht helemaal niets over wat de schriftgeleerden daarna hebben gedaan. Het is nauwelijks voor te stellen dat zij er niet over hebben doorgepraat. Zo zaten die mannen echt niet in elkaar. Schriftgeleerden waren schriftkenners. Men onderscheidde in die tijd verschillende stromingen. Je kunt het jammer vinden dat mensen verschillend over de uitleg en toepassing van de Bijbel denken, maar het bewijst wel dat ze er intensief mee bezig zijn.

‘Wat doen we, als het waar is?’ Zouden zij die vraag gesteld kunnen hebben? Dat is mogelijk. Het is ook mogelijk dat ze er niet over door wilden praten, omdat ze er diep in hun hart van overtuigd waren dat het niet waar was.

De wijzen

In ieder geval gingen die zogenaamde Wijzen toch alleen verder. Wijs waren ze zeker op het gebied van de sterrenkunde, maar niet op het gebied van de Joodse theologie. Ze hadden ‘slechts’ een bijzondere ster gezien en moesten het nu doen met een enkele tekst. Ze wisten niets over beschouwingen van de Joden over hoe en wie de Messias zou zijn en wanneer Hij te verwachten was.

‘Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde’
Matteüs 2:10

‘Wat doen we, als het waar is?’

De vergelijking is gewaagd. Toch maak ik hem. We sluiten een jaar af, waarin het in de Nederlandse kerken bol stond van discussies. ‘Stel dat het waar is?’ Het zijn waardevolle en belangrijke discussies. Gesprekken die we niet uit de weg moeten gaan.

Maar ondertussen beschikken de mensen die met kerst toch langskwamen, over steeds minder (Bijbel!)kennis. Ze weten de namen nog, maar de weg van redding niet.

Wat zou het bijzonder geweest zijn, als de schriftgeleerden waren meegereisd met de wijzen en zich dezelfde vraag hadden gesteld: ‘Wat doen wij, als het waar is?’

Schriftgeleerden waren echt geen nare mensen.

Schriftgeleerden waren echt geen nare mensen en al hun onderwerpen niet louter muggenzifterij. Jezus is later heel serieus met hen in gesprek gegaan.

Maar het grote gevaar dat schriftgeleerden bij dit alles liepen, was dat ze de schare die de wet niet kende, ‘vergaten’. We kunnen niet zonder schriftgeleerden. Geweldig dat zij die tekst uit Micha kennen! Maar het zou nog fijner zijn, als ze met die anderen meegingen. Mensen die hun discussies niet kennen, laat staan begrijpen, maar wel intensief op zoek zijn.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons