Waar is God als je vrouw doodziek is?

Henk Rothuizen schreef een boek over God en het lijden

in Geloven

Als Joke Rothuizen in 2013 darmkanker krijgt, breekt er voor haar en haar man Henk een zware tijd aan. Er dringen zich veel vragen op over ‘God en het lijden’. Henk gaat intensief op zoek naar antwoorden en beschrijft wat hij heeft ontdekt in het boek Zelfs al ga ik...

Waarom ben je met deze zoektocht begonnen?
“Als voorganger wilde ik graag antwoorden hebben. Want de evangelische theologie legt vaak het accent op genezing, maar dat geeft weinig steun wanneer je met lijden geconfronteerd wordt. Toen Joke ziek werd, vertelden mensen dat zij voor genezing zouden bidden. Ik geloof ook in genezing, maar meestal geeft Hij dat niet. Ook in ons geval niet; Joke is overleden.
Drie jaar lang heb ik van alles gelezen over de theologie van het lijden. Ik heb er mijn stille tijd mee gevuld en zocht naar antwoord op de waaromvragen. Joke had die vragen overigens niet, zij zei gewoon: ‘Er is geen antwoord.' Zij was veel berustender. Ze wist dat God haar nabij was. Maar ik wilde antwoorden uit de Bijbel halen.” 

Wat was de reden dat je er nu een boek over hebt geschreven?
“Een maand na het overlijden van Joke ben ik alles als verwerking van me af gaan schrijven. Wat ik ontdekt heb, wil ik graag delen met andere mensen die ook door lijden heengaan, die vragen hebben, en blijven hangen in de teleurstelling dat God niet geneest. De evangelische beweging kent nog nauwelijks een theologie over het lijden. Met mijn boek hoop ik een aanzet daarvoor te geven. Ik pretendeer niet dat het een theologisch werk is, maar ik zet wel een paar stappen op die weg. Ik plaats het lijden in de stille omgang met God en Zijn aanwezigheid, en vraag aandacht voor de lijdende God.”

'De waaromvraag is de verkeerde vraag'

Wat doe je met de waaromvragen?
“De waaromvraag is een analytische vraag waarop je een antwoord probeert te geven. Als je de vraag stelt hoe God Zich in het lijden openbaart, stel je een persoonlijke vraag. Je wordt dan stil voor God en voor Zijn aanwezigheid. Je stapt in de verwondering. In het boek ben ik op zoek naar Gods nabijheid, waar je rust en vrede vindt. De waaromvraag is dus eigenlijk de verkeerde vraag. De goede vraag is hoe je verder gaat.”

Waar is God in het lijden?
“God is er, wis en waarachtig! Hij zegt: ‘Ik ben die Ik ben’ en Hij heeft beloofd: ‘Ik zal je nooit begeven of verlaten’. De volgende vraag is hoe je daarmee omgaat als je door lijden getroffen wordt en er geen genezing plaatsvindt. Kies je dan voor de houding van rebellie, vluchten of bevriezen? Je kunt ook meebewegen. Er zijn tijden waarop je eventjes moet vluchten, of dat je bevriest, bijvoorbeeld na een confronterende mededeling in het ziekenhuis. Dat overkwam ons ook. Daarna vonden we elkaar en ook de Heer, in Zijn nabijheid. Op die manier bereidden wij ons samen met Hem voor op de volgende chemokuur, of op het palliatieve of terminale traject, wetend dat Hij ook lijdt. Zijn lijden is ons lijden en ons lijden is Zijn lijden.”

Wat heb je van Gods aanwezigheid ervaren?
“Wanneer je lijdt, ervaar je de intimiteit van de Heer sterker. Deze is veel kostbaarder dan anders. Het mysterie van het lijden wordt verzwolgen door het mysterie van de liefde. Liefde is groter dan de dood, het overstijgt het lijdensproces. Is het lijden voorbij, dan wordt het een heel kostbare en dierbare herinnering aan Gods aanwezigheid en Zijn troost. Het geheim van Gods liefde kun je niet uitleggen. Het is geen wiskunde. In de theologie wordt gezegd dat God almachtig en alomtegenwoordig is. Waarom wordt er nooit gesproken over Zijn allievendheid? Onder alle omstandigheden heeft Hij je lief en mag je die liefde ervaren."

Henk Rothuizen is spreker in verschillende kerken, schrijver, oprichter van een kerkgenootschap met meer dan 30 aangesloten gemeenten en tot midden 2015 hoofd Nazorg bij de Evangelische Omroep. Hij publiceert artikelen, studies en podcasts over het relationele evangelie.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons