Visie-jaaroverzicht 2017

CU regeert mee, kerkelijke eenheid en evolutie...

Wat was 2017 voor jaar? Visie-hoofdredacteur Marco van der Straten belicht enkele opvallende gebeurtenissen uit het christelijke nieuws in Nederland. Zaterdag 30 december vertelde hij erover in EO-Live (Radio 5).

ChristenUnie regeert (toch) mee

2017 was het jaar van de formatie van een nieuwe regering. Na een recordperiode van 208 dagen werden vier partijen het eens: VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie vormen onze nieuwe regering. Nadat de ChristenUnie in mei door D66-voorman Pechtold werd afgeserveerd, liepen de onderhandelingen met GroenLinks op niets uit. Tijdens een smakelijke rijsttafel keken Pechtold en Segers elkaar eens diep in de ogen en bleek er alsnog ruimte te zijn voor gesprek. Het zou nog een krappe vier maanden duren voordat de partijen het eens waren.

De onderhandelingen waren pittig en Gert-Jan Segers vertelde dat hij er weleens van wakker had gelegen. Had de partij genoeg gevochten voor belangrijke thema’s als etische kwesties en het kinderpardon? Segers: “Ik vraag van niemand applaus, maar trek onze motieven niet in twijfel.” Er kwam ook stevige kritiek. Antonie Fountain werd speciaal lid van de ChristenUnie om tijdens een ledenavond een ruimhartiger asielbeleid te bepleiten.

Jubileumfeest

In 2017 zijn heel wat feestjes gevierd. Zo pakte de Evangelische Omroep flink uit, vanwege het 50-jarig bestaan van de omroep. Onderdelen van de feestelijkheden waren een jubileumfestival, de verschijning van ledenmagazine Abraham en reizen naar Israël met 450 EO-leden.
In oktober volgde de viering van 500 jaar protestantisme. De groots opgezette tv-productie In Holland staat een kerk werd door meer dan een miljoen mensen bekeken.
Natuurlijk was er ook discussie, want moet je iets als 500 jaar Reformatie vieren? Het heeft immers ook gezorgd voor verdeeldheid en verwijdering, zeker tussen protestanten en katholieken. Tijdens de Nationale Viering op 31 oktober was er, in aanwezigheid van de koning, aandacht voor deze pijnlijke kant en klonken woorden van verzoening.

Fusie tussen kerken

In 2017 was er meer aandacht voor kerkelijke eenheid. In november startten de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) officieel een traject dat moet leidden tot een fusie tussen beide kerkgenootschappen. Na vijftig jaar verdeeldheid tussen deze kerken is dit een hoopvolle stap.
Soms lukte het niet om als kerken meer samen op te trekken. Plannen voor een gezamenlijke Gereformeerde Theologische Universiteit liepen stuk toen de Christelijke Gereformeerde Kerk besloot niet meer mee te doen. De NGK en GKV gaan nu samen verder om de predikantenopleiding vorm te geven. Overigens besloot de GKV in juli dat ook vrouwen predikant mogen worden in dit kerkgenootschap. Het leidde bij Almatine Leene tot tranen van vreugde.

Christen-zijn en evolutie

Het thema schepping en evolutie kwam in 2017 stevig terug. Gaan evolutie en het christelijke geloof samen? Er verschenen twee studieboeken, een van theoloog Gijsbert van den Brink, en een van theoloog Mart Jan Paul. Van den Brink zoekt in zijn boek En de aarde bracht voort naar Bijbelse antwoorden vanuit de gedachte dat de evolutietheorie een gegeven is. Daarbij houdt hij vast aan de schepping en de historiciteit van Adam en Eva, al geeft hij hier een andere betekenis aan. Paul bepleit in zijn boek Oorspronkelijk dat de evolutietheorie onverenigbaar is met het scheppingsgeloof. Volgens dr. Ab Flipse is de combinatie van schepping en evolutie geen modern denken, omdat het in de negentiende eeuw al gangbaar was onder theologen.

Religie mag weer

Het lijkt erop dat religie weer ‘mag’ in 2017. In seculiere media, zoals de Volkskrant en het Algemeen Dagblad, was er meer aandacht voor het christelijke geloof. Zo verscheen onlangs in de Volkskrant een verhaal over mensen die het christelijke geloof vaarwel hadden gezegd, maar het geloof weer terugvonden: Vier 'slapende gelovigen' over hun hereniging met God’.
Ook het verhaal van schrijver Stephan Sanders werd door veel media belicht. Hij was atheïst en koos ervoor belijdend katholiek te worden. In het tv-programma Adieu God? vertelde hij aan Tijs van den Brink zijn verhaal.
Vanuit het koningshuis is er in 2017 geregeld openlijk aandacht voor het christelijke geloof. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gingen op reformatietour door Duitsland, de koning was op 31 oktober bij de Nationale Viering in de Utrechtse Domkerk, en hij wenste de Nederlanders in zijn kersttoespraak weer een “gezegend kerstfeest”.

Top 5 Visie-verhalen

Als we toch aan het terugblikken zijn, is het ten slotte ook aardig om te kijken wat er veelgelezen is op deze site. In september ging de gloednieuwe Visie-site online. Daarmee stopte de site EO-Geloven. De archiefverhalen én nieuwe verhalen zijn nu op Visie.eo.nl te vinden. Wat is dit jaar het meest gelezen?

1. Al het nieuws over The Passion, zoals ‘de complete cast’
2. Christenvervolging in Rotterdam
3. Kinga Bán stopt als zangeres bij Sela
4. Emma lijdt aan dwerggroei
5. Diverse verhalen over seks (en de Bijbel)

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons