Oud-politicus Mei Li Vos zoekt problemen op

Het vakbondsleven en zelfmoordpreventie hebben haar hart

in Christelijk Nieuws

Viereneenhalf jaar was Mei Li Vos in de Tweede Kamer actief voor de PvdA. Na de verkiezingsnederlaag van de PvdA vertrok zij uit de Haagse politiek. Waar anderen in een zwart gat vallen, krijgt zij daar de kans niet voor: zij heeft werk en ambities genoeg.

“Ik ga mij bezighouden met de moderne sociale zekerheid. Daarmee gaat het nog steeds niet goed. Het systeem gaat nog steeds uit van de mannelijke werknemer die 40 jaar in hetzelfde bedrijf werkt, terwijl dat de werkelijkheid niet meer is. Dit onderwerp staat nog steeds niet op de politieke agenda, ook al leven veel mensen in onzekerheid over hun toekomst. Ze vragen zich af of ze over 10 of 20 jaar nog wel zo welvarend zijn als nu.” De antwoorden die nu op deze vragen gegeven worden, vindt Mei Li te saai of te weinig uitgewerkt. Ze ergert zich ook aan mensen die met populistische oplossingen komen: ‘Dat zijn Rattenvangers van Hamelen.’ “Het serieuze gesprek moet nog beginnen.”

Als vicevoorzitter van vakbond AVV (Alternatief VoorVakbond) houdt zij zich wel met dit thema bezig, en voert zij vaak het woord over sociale onderwerpen zoals pensioenen, arbeid en sociale zekerheid.

113- Zelfmoordpreventie

Naast haar vakbondswerk is Mei Li ook betrokken bij 113 Zelfmoordpreventie. Doordat haar broer zich tweeëneenhalf jaar geleden van zijn leven beroofde, weet ze uit ervaring wat zelfdoding losmaakt. “Hoewel alle nabestaanden zich in het begin schuldig voelen over een zelfdoding, heb ik er geen schuldgevoel aan overgehouden. Ik had naar mijn broer toe wel iets anders kunnen doen, maar dat wist ik niet. Nu weet ik dat je erg depressieve mensen of mensen die thuis of op het werk problemen hebben, de moeilijke vraag moet stellen of zij eraan denken uit het leven te stappen. Wie serieus over zelfdoding nadenkt, is vaak blij dat die vraag gesteld wordt.”

Bedrijven moeten alert zijn op de mentale gezondheid van hun medewerkers.

Mei Li werkt nu mee aan het voorkomen van zelfdodingen. “Al kun je maar een paar mensen helpen." Zij vindt dat er ook een taak is weggelegd voor grote bedrijven: "Ook zij hebben een taak te voorkomen dat dat mensen die eenzaam en radeloos zijn, zelfmoord plegen. Ze moeten alert zijn op de mentale gezondheid van hun medewerkers." Daar wil ze bedrijven van overtuigen. Omdat Mei Li als Kamerlid bij veel bedrijven kwam, kent ze die wereld. Ook vanuit haar vakbondswerk heeft ze contacten met werkgevers. "Hier komen twee lijnen bij elkaar."

Betrokken ouders

Haar maatschappelijke betrokkenheid heeft ze van huis uit meegekregen. Haar ouders – overtuigde Pinkstergelovigen – hadden deze ook. Samen met een ander gezin vormden zij een leefgemeenschap, waar mensen werden opgevangen die ‘aan de samenleving moesten wennen’, zoals ex-gevangenen en gescheiden mensen. Zij konden in de drukkerij van haar moeder of in de uitgeverij van haar vader werken. “Het legde wel een groot beslag op ons privéleven.”

Politieke toekomst

Mei Li ziet een terugkeer naar de Haagse politiek voorlopig niet als een optie. “Politiek eist veel van je. Werkweken van 80 tot 90 uur komen vaak voor. Dat ga ik mijn dochter niet aandoen.”

Ze wel wensen voor de politiek: ze mist de inbreng van ouderen, “mensen met levenswijsheid moeten zich met de politiek bemoeien. Bram van Ooijen is zo’n wijze man, aan wie je veel hebt met zijn levenservaring.” Met een kwinkslag kondigt ze haar eigen come back vast aan: “Later als ik 60+ ben, word ik premier.” Dat duurt nog minstens 13 jaar…

Beluister hier het hele interview dat Elsbeth Gruteke in het programma Onderweg met Mei Li had.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons