Kijk: Trailer nieuwe film Maria Magdalena

De voor-en nadelen van de nieuwe film op een rij

Volgend jaar komt in de Stille Week een nieuwe film uit: 'Mary Magdalene'. Op internet is de trailer al te zien. Visie zet op een rij waar we ons op kunnen verheugen, maar ook wat de mogelijke vragen zijn.

We kennen haar vooral als de vrouw die vaak in Jezus’ nabijheid was: Maria Magdalena. Ze waste de voeten van Jezus nadat ze haar haar met kostbare olie had ingesmeerd. In de Bijbel lezen we over haar dat zij erbij was toen Jezus werd gekruisigd en in het graf van Jozef van Arimatea werd gelegd. Ook in het Opstandingsverhaal komt ze voor. In Mattheüs staat bijvoorbeeld in de Nieuwe Bijbelvertaling: “Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken.”

Over deze Maria komt op 22 maart 2018 een nieuwe film uit: Mary Magdalene. De trailer laat zien dat in de film wordt verteld hoe Maria volgeling van Jezus wordt en met Hem en de discipelen optrekt tot aan de kruisiging.

Goede acteurs

Allereerst de pluspunten. In de film spelen niet de minste acteurs. Actrice Rooney Mara neemt de rol van Maria op zich. Zij speelde eerder bijvoorbeeld in The Social Network (2010) over de oprichting van Facebook. De rol van Jezus wordt gespeeld door Joaquin Phoenix, die bijvoorbeeld Johnny Cash speelde in Walk the Line (2005).

Bovendien is één van de producenten van de film Iain Canning. Hij werkte ook mee aan The King’s Speech (2010), de film over koning George VI (de vader van koningin Elizabeth) en zijn stotterprobleem.

Vraagtekens

Dat klinkt heel dus veelbelovend. Toch kunnen we wel een aantal vraagtekens te zetten bij deze nieuwe film.

Moet je deze film bijvoorbeeld als historisch waargebeurd verhaal zien? Dat wordt een lastige klus. Want zoveel staat er niet over Maria Magdalena in de Bijbel en over de exacte geschiedenis is dus weinig bekend. Dat betekent dat de filmmakers veel informatie voor hun film met behulp van hun eigen verbeelding moesten invullen. Zo zijn in de trailer al een aantal dingen te zien waarvan we weten dat ze niet zijn gebeurd. Jezus geeft Maria bijvoorbeeld de opdracht om vrouwen te dopen.

Jezus zegt in de trailer dus al dingen die niet in de Bijbel zijn terug te vinden. Dat roept de vraag op hoe die rol verder is ingevuld. Wordt vooral benadrukt dat Jezus een mens van vlees en bloed werd, of wordt naast deze menselijke kant bijvoorbeeld ook getoond hoe Jezus wonderen deed?

Tot slot is een vraag bij deze film is hoe de relatie tussen Maria en Jezus wordt getoond. Wordt de nadruk gelegd op een bijzondere vriendschap, of gesuggereerd dat er meer was dan dat? Dat weten we in de Stille Week van 2018.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons