Kerst!

De Bijbel Open met Arie van der Veer

Ooit koos God het kleine Betlehem uit als de geboorteplaats van Zijn Zoon. De profeet Micha mocht het doorgeven: Waarom is deze stad een opvallende keuze?

‘Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen’
Micha 5:1

Vergelijk Betlehem eens met Jeruzalem. Jeruzalem is de hoofdstad, de stad van de tempel. Een stad met imposante muren en poorten. Betlehem is een stadje, waar vooral boeren en schaapherders wonen. Het was inderdaad ooit de geboorteplaats van koning David. Maar die had toch niet voor niets Jeruzalem uitgeroepen tot hoofdstad van zijn rijk? Het gaat hier toch niet over de geboorte van zomaar een kind?!

Micha profeteerde over de geboorte van de Messias. Hij was een nakomeling uit het huis van koning David. Jeruzalem was een logische keuze geweest.

Een voorkeur voor het kleine

Niet alleen de keuze van de plaats was opvallend. God koos ook voor nakomelingen uit de arme tak van het huis van David. Het gezinnetje van een timmerman. Wonend in het onbetekenende Nazaret. Er zullen in Jezus’ tijd echt wel andere afstammelingen van David zijn geweest. Mensen met meer aanzien.

In de geschiedenis lijkt God een voorkeur te hebben voor alles wat klein, onbetekenend en arm is. Neem nou de richter Gideon. Zijn familie behoorde tot de armste van de stam van Manasse. Datzelfde geldt voor koning Saul. Ook David was niet de eerste keuze van de mensen.

Het gaat erom hoe de mensen God wilden zien.

Later valt ook bij Jezus op dat Hij omringd was met mensen van eenvoudige komaf. Is God meer een God voor mensen die in onze ogen niet meetellen? Is Hij meer een God voor mensen van het platteland dan van de steden? Of heeft God moeite met mensen van goede komaf en met hoge functies? Staat Hij negatief tegenover kennis en ontwikkeling? Dat is natuurlijk niet waar. Jezus had ook rijke vrienden. Met de geleerde Nicodemus had Hij zelfs een boeiend gesprek. Het gaat er hierbij niet om wie God voor de mensen wil zijn, maar om hoe de mensen God wilden zien.

God is de God, die kiest voor de armen, voor de geringen, voor de verdrukten. Rijke mensen en knappe koppen hebben het heel moeilijk met Hem. Om wie Hij is en om welke weg Hij gaat. De weg van het offer, van het kruis.

De keuze voor Betlehem is symbolisch en veelbetekenend. Wat een uitdaging moet dat geweest zijn voor de wijzen uit het Oosten! Ze vonden een groot koning in een klein stadje. Geboren in een stal. Een gezinnetje bestaande uit eenvoudige mensen.

Bij Jezus’ geboorte in Bethlehem gebeurden vele wonderen. Hier werd niet alleen Jezus geboren, maar hier knielden ook de groten der aarde voor een Kind.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons