Feest van Gods geduld

De Bijbel Open met ds. Arie van der Veer

Kerst is het feest waarop we vieren dat God een groot geduld heeft. Jezus kwam naar de aarde om uiteindelijk mensen te redden. Nog steeds geeft Hij mensen de kans om gered te worden. Dat typeert Hem.

We vieren al meer dan 2.000 jaar kerst en denken er dan aan God als een mens naar de aarde is gekomen. God, die in Jezus Christus wilde lijden voor onze zonden. Hij is gekruisigd, gestorven, begraven, opgestaan uit de doden en daarna weer teruggegaan naar de hemel. Jezus heeft beloofd dat Hij weer terugkomt om alle dingen nieuw te maken.

'De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.' (2 Petrus 3:9)

Na de zonde van het volk Israël met het gouden kalf besloot God op voorspraak van Mozes toch verder te gaan met Zijn volk. God openbaarde Mozes waarom: ‘Ik ben liefdevol, genadig en geduldig.’

God verwoestte Ninevé niet, maar spaarde deze heidense stad. Tot grote ergernis van de profeet Jona had God ook geduld met deze stad.

God is liefdevol, genadig en geduldig

Bij het kruis durfden de leiders van het volk Israël Jezus te bespotten. Jezus, Gods Zoon. Toch liet God Zijn Zoon sterven voor zo’n wereld. Het kruis onderstreepte hoe groot Gods geduld is.

Geduldig om te redden

Daarna trokken de discipelen de wereld in om te vertellen over Gods liefde. Gelukkig zijn er veel mensen die deze boodschap aanvaarden. Maar helaas zijn er ook veel mensen die er niets van willen weten. Toch vernietigt God de wereld niet. Nog steeds niet. God heeft geduld: ‘God wil dat niemand verloren gaat.’

‘De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig’ (Exodus 34:6)

De maatstaven van God

Wij wachten nu al 2.000 jaar op de wederkomst. Dat is voor ons een lange tijd. Voor God is dat anders. In Zijn Koninkrijk gaat het niet om veel of weinig. Het is God te doen om dat ene schaap, zoals in de gelijkenis.

God heeft de tijd. Hij heeft blijkbaar andere maatstaven dan wij. God telt en rekent anders.

God oordeelt pas ‘als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken’ (Matteus 24:14). Tot die tijd vieren we kerst: het feest van Gods geduld.

Voorgangers twijfelden aan terugkomst van Jezus

De eerste christenen hebben daar hartstochtelijk naar uitgekeken. Vooral, toen de gelovigen steeds meer werden vervolgd. Maar Jezus kwam niet. Na de eerste generatie christenen kwam een volgende. Ook toen kwam Jezus nog niet. Voorgangers begonnen eraan te twijfelen of die terugkomst wel ooit zou plaatsvinden. ‘Absoluut’, schreef Petrus aan de jonge kerken. Dat Jezus nog steeds niet teruggekomen was, had alles te maken met Gods geduld: ‘God wil dat niemand verloren gaat.’

Het geduld van God

Je zou dus kunnen zeggen dat we met kerst Gods geduld vieren. In feite vieren we Gods niet aflatende liefde. Geduld dat alsmaar groter wordt en liefde die zo steeds meer zichtbaar wordt. Zo is God altijd geweest. God ontsteekt niet meteen in woede. God heeft geduld.

Jarenlang profeteerde Noach over de komst van de zondvloed. De deur van de nieuwe ark stond open. Maar niemand kwam. De goddeloosheid werd alsmaar groter. Ook toen bleef God wachten. De deur bleef open.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons