Esmé Wiegman stopt als NPV-directeur

‘Ik weet dat de NPV verder kan zonder mij’

Esmé Wiegman (42) stopt in maart 2018 als directeur van de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV). Ze gaat verder met haar werk als voorzitter van Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland. Deze nog op te richten landelijke organisatie komt op voor de zorg voor ongeneeslijk zieken.

Na een Kamerlidmaatschap voor de ChristenUnie en een baan bij de Landelijke Huisartsenvereniging, werd Esmé Wiegman in 2014 directeur van de NPV. Nu is het tijd voor een nieuwe stap.

Waarom gaat u de NPV verlaten? 
“Ik moest kiezen. Ik ben directeur van de NPV, maar ook bestuurder van Fibula, een stichting voor palliatieve zorg in de regio. Van daaruit help ik een landelijke coöperatie oprichten voor deze vorm van zorg. Dat heeft de afgelopen maanden meer tijd gevraagd. Na lang nadenken, heb ik toch gekozen om te stoppen als directeur. Doorslaggevend hierbij was dat ik weet dat de NPV zelf verder kan.”

Is al bekend wie u gaat opvolgen?
“Nee, nog niet. Daar gaat het bestuur van de NPV mee aan de slag.”

U gaat zich nu vooral richten op het levenseinde, een thema waar ook de NPV veel aandacht aan besteedt. Vindt u het niet jammer dat u dit nu niet binnen de NPV kunt voortzetten?
“Natuurlijk doet dat pijn. Binnen de NPV krijgen we veel vragen over dit thema. Maar een landelijke organisatie voor palliatieve zorg is ook heel belangrijk, en gelukkig verdwijnt de NPV met mijn vertrek niet.”

De samenwerking die u gaat leiden, is niet christelijk. Wordt er niet heel verschillend tegen het levenseinde aangekeken?
“Wat ons bindt, is de gezamelijke passie voor palliatieve zorg. Dat gaat over meer dan het levenseinde. Het gaat om de zorg voor mensen die niet meer beter worden, dat hun lijden verzacht wordt. Binnen deze vorm van zorg is heel veel ruimte voor het geloof van mensen en hun spirituele vragen. Dat ik zelf christen ben, laat ik niet los. Mijn persoonlijke mening over de bescherming van het leven blijf ik meedragen.”

Maar een landelijke organisatie voor palliatieve zorg is ook heel belangrijk, en gelukkig verdwijnt de NPV met mijn vertrek niet.

Wat wilt u bereiken met de nieuwe organisatie?
“Er wordt veel gesproken over waardig sterven. Kijkend naar de zorg in hospices of bij mensen thuis, kun je zeggen dat lijden en afscheid nemen altijd moeilijk is. Maar met goede zorg in de laatste fase, kunnen nabestaanden later terugkijken en denken: het was heel moeilijk, maar tegelijkertijd ook bijzonder. Ik hoop dat de organisatie ervoor zorgt dat mensen zich hiervan bewust worden en ook op tijd over hun eigen levenseinde gaan nadenken.”

Waar bent u als NPV-directeur trots op en wat was lastig de afgelopen jaren?
“Dat onze missie, de bescherming van het leven, goed zichtbaar is geworden. Een campagne als ‘Week van het Leven’ die we mede hebben georganiseerd, laat dat bijvoorbeeld zien. Een worsteling was dat we meer wilden, maar niet altijd konden. De medisch-ethische vragen groeiden de laatste jaren, maar we waren afhankelijk van de steun van onze leden. We moesten het doen met de beschikbare middelen.”

Wat heeft de NPV volgens u nodig om door te gaan met haar werk?
“Geld blijft belangrijk. Gelukkig werkt de NPV veel samen met andere organisaties, en zijn verschillende subsidies beschikbaar. De steun vanuit christelijk Nederland blijft ook onmisbaar. Daardoor kan de NPV haar missie blijven vormgeven.” 

Beeld: NPV

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons