Antoine Bodar vindt dat God te weinig aanwezig is in de samenleving

'Ik gun mensen een uitzicht over de dood heen'

Vandaag houdt priester Antoine Bodar de 47e Huizingalezing in Leiden met als titel: ‘Leven alsof God bestaat’. Volgens de priester is God in de huidige samenleving bijna onzichtbaar. In het radioprogramma De Ochtend (KRO-NCRV) vertelde hij er gisteren over.

Hoogleraar en priester Antoine Bodar woont het grootste gedeelte van het jaar in Rome. Nu is hij in Nederland, om de Huizingalezing te houden. Deze lezing wordt georganiseerd door onder andere de Universiteit Leiden.

Bodar spreekt over het thema ‘Leven alsof God bestaat’. Want Bodar vindt dat veel mensen leven alsof God níet bestaat. In de politiek of media speelt Zijn bestaan volgens hem nauwelijks een rol. “De ChristenUnie zit nu wel in de regering, maar dat is met zuchten en steunen tot stand gekomen. En als ik me beperk tot de KRO, worden er nauwelijks meer levensbeschouwelijke programma’s gemaakt.”

Op de vraag of katholieken dan niet net als protestanten bijvoorbeeld met Kerst zelf campagne zouden moeten voeren om bekender te worden, antwoordde Bodar: “De Protestantse Kerk timmert aan de weg, wij doen dat van nature niet. Een actie om in het nieuws te komen, zou dat helpen? De protestanten hebben het net zo moeilijk als wij. Degenen die het minder moeilijk hebben, zijn orthodoxe groeperingen. Die hebben hun eigen kranten, zoals het Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad, met een vaste achterban.”

Bodar pleitte in de uitzending voor meer geloof in de samenleving. Volgens hem is het leven op aarde alleen niet genoeg. “Ik gun mensen een uitzicht over de dood heen. God geeft troost, als je daarin kunt geloven.” De priester haalt Johan Huizinga aan, de historicus naar wie de lezing is vernoemd en die ook vond dat geloof in het bovenaardse thuishoort in de maatschappij. “Ik sta ervoor dat terug te brengen in de maatschappij.”

Luister het gesprek hier terug.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons