‘Zolang er christenen in Syrië zijn, blijf ik’

Priester Athanasios uit Homs spreekt op de Open Doors-dag

Als hij zou willen, kan priester Athanasios (37) uit het Syrische Homs zijn land verlaten. Maar hij kiest ervoor te blijven. Samen met zijn vrouw en drie kinderen dient hij zijn gemeente in een stad die de afgelopen jaren door oorlog geteisterd werd. Morgen spreekt hij tijdens de Open Doors-dag in Utrecht. Niet alleen over de verschrikkingen van een land in oorlog, maar vooral over Gods aanwezigheid.

Deze week is priester Athanasios in Nederland voor de Open Doors-dag op 4 november. Hij is druk. Tussen alle voorbereidingen, afspraken en interviews door probeert hij gemeenteleden van hem te bezoeken. Ze zijn gevlucht voor het geweld van de oorlog. Afgelopen woensdag zag hij zes gezinnen uit Homs terug, maar er zijn er nog meer die hij graag wil zien. Zo is er een familie die graag zou willen dat hij hen bezoekt, met hen bidt en hun kind doopt. Maar om te kunnen dopen, heeft Athanasios olie nodig, en die heeft hij niet meegenomen naar Nederland.

Athanasios doet zijn best om zijn gemeenteleden als herder te leiden en ondersteunen, vooral omdat hij weet dat ze hier geen priester hebben. “Ik ben blij dat ze in veiligheid zijn, en dankbaar dat ik ze met Christus heb verbonden en dat ze dat vasthouden. Maar ik ben ook verdrietig dat ze niet meer bij ons in Homs zijn.”

Om te kunnen dopen, heeft Athanasios olie nodig, en die heeft hij niet meegenomen naar Nederland

Kerk in Syrië

Vanuit Nederland is priester Athanasios ook bezig met zijn gemeente in Homs, soms nog tot diep in de nacht. Op het dieptepunt van de oorlog waren er nog 65 gezinnen uit de kerk van Athanasios over. De achtergebleven gezinnen hadden niet de middelen om de stad te verlaten. Hun huis is hun enige bezit, en als ze dat verlaten, wordt het publiek eigendom. Inmiddels zijn veel gezinnen teruggekeerd en telt zijn gemeente ruim 400 gezinnen. Als de oorlog straks voorbij is, is er nog jaren van nazorg voor de gelovigen nodig, maar priester Athanasios ziet de toekomst positief in. “Als we dicht bij elkaar blijven als gelovigen, komt de toekomst van de kerk niet in gevaar. Des te dichter we bij elkaar zijn, des te dichter zijn we ook bij Christus.”

Waar is God?

Hoe ervaar je de aanwezigheid van God in een kapotgeschoten land dat nog altijd door oorlog verscheurd wordt? Dat is moeilijk, geeft de priester aan. “Mijn gemeenteleden vragen me waar God is. Waarom ons dit overkomt. En waarom we in het kruisvuur zitten tussen soennieten, sjiieten en alevieten?” Athanasios vertelt dat er drie miljoen christelijke gezinnen waren in Syrië. Daarvan zijn er nu een miljoen over.

‘Hij gaf ons niet ten prooi’

Om zijn gemeenteleden te bemoedigen, houdt Athanasios vast aan Psalm 124. Hij citeert een aantal verzen: ‘Was de Heer niet voor ons geweest,’ staat er in vers 1. En vers 6: ‘Geprezen zij de Heer, die ons niet ten prooi gaf.’ Hij vervolgt met vers 7 en 8: ‘… wij zijn ontkomen. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.’ Het is een krachtige psalm die de priester houvast geeft. “Als christenen aan me vragen waar God is, verzeker ik ze kort dat God vóór hen is, zoals psalm 124 zegt. Verder zeg ik weinig. Ik huil met hen mee en leg mijn hand op hun schouders. Na de oorlog komt er tijd voor herstel en genezing.”

Leven of dood

Priester Athanasios zou Syrië kunnen verlaten om bijvoorbeeld naar Roemenië te gaan, waar hij al eerder heeft gewoond. Maar zijn hart ligt in Syrië en hij heeft besloten zijn lijdende volk bij te staan. Voor hem zijn er twee opties: het einde van de oorlog, of sterven als martelaar. “Ik blijf in Syrië, zolang er christenen in het land zijn. De Here God is alle momenten van de dag bij ons. Ook nu hier op dit moment. Blijkbaar heeft Hij een bedoeling met mijn leven en daarom leef ik nog.”

Bidden voor Syrische christenen

Priester Athanasios vraagt Nederlandse gelovigen om gebed voor de kerk in Syrië, maar ook voor de gelovigen uit Homs die nu in Nederland wonen. Tijdens de Open Doors-dag zal de priester vertellen over deze tijd van verdrukking, maar vooral over hoe God aanwezig is in Homs.

Toegangskaarten zijn nog te bestellen via de website van Open Doors.

Geschreven door:

Joëlle Post

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons