Wie weet!

De Bijbel Open met ds. Arie van der Veer

Hoe ga je met de vraag om of iets de wil van God is? Het antwoord is niet altijd goed te geven. In het Bijbelboek Esther gaat Mordechai verstandig met deze vraag om. Daar kun je van leren.

Veel mensen zijn op zoek naar Gods plan met hun leven. Ze willen pas iets doen, als ze zeker weten dat het de wil van God is. ‘Als het Gods wil is, ga ik die baan aannemen!’, ‘Als het Gods wil is, ga ik met hem trouwen!’ Maar hoe kom je te weten wat Gods wil is?

'Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze.' (Ester 4:14)

Wees voorzichtig met conclusies

Moet je niet vreselijk oppassen om op basis van iets te concluderen dat je op de juiste weg bent? Er zijn genoeg mensen die zich vreselijk hebben vergist. Achteraf gezien was hun keuze helemaal verkeerd. ‘Dit is Gods wil!’, je kunt daar niet voorzichtig genoeg mee zijn. Je mag het wel zeggen. Je mag er ook aan denken. Maar wees zo voorzichtig als Mordechai.

Mordechai was de (oudere) neef van koningin Ester. Hij was haar pleegvader geworden, toen haar ouders waren overleden. Mordechai was een vrome Jood. Het is zeer de vraag of hij er blij mee was dat zijn nichtje verhuisde naar het hof en zelfs koningin werd.

De conclusie van Mordechai

Toch is het Mordechai die zijn nichtje op een bepaald moment wijst op de leiding van God. Let erop hoe voorzichtig hij dat doet! Dat gebeurde, toen hij de samenzwering ontdekte van de Edomiet Haman, een vertrouweling van de koning. Haman vond de Joden een gevaar voor het koninkrijk. Hij adviseerde de koning de Joden te laten ombrengen.

Mordechai kreeg een ingeving

Toen Mordechai dat hoorde, nam hij contact op met zijn nichtje. Na al die verschrikkelijke berichten, kwam ineens de gedachte bij hem op dat God misschien zijn nichtje daarom koningin had laten worden. Om Zijn volk te redden! In het geheim liet hij haar dat weten. ‘Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze’ (Ester 4:14).

‘Wie weet…’ Daar kunnen we wat van leren. Zeg niet stellig: ‘God wil het’ of ‘De HEER heeft mij duidelijk gemaakt dat’, maar breng het net zo voorzichtig ter sprake als Mordechai deed.

Er gebeuren zoveel dingen in ons leven die we niet kunnen plaatsen. Dat zijn vaak moeilijke dingen of onverwachte veranderingen. We zien nog niet waarom ons dat overkwam.

'U zou moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen.' (Jacobus 4:15)

Overleg met een ander

Wees voorzichtig met conclusies als: ‘Dit is de wil van God’, helemaal als het over het leven van een ander gaat. Mordechai wees Ester er heel voorzichtig op. Het is altijd goed om je ook met een ander af te vragen: ‘Wat wil God van ons?’ of ‘Waarom overkwam ons dit’.

Ester zag in dat het geen toeval was dat zij koningin was geworden. Ze werd de redder van haar volk. Gods Naam kwam daarbij niet ter sprake.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons