Wie is die bedelaar?

De Bijbel Open met ds. Arie van der Veer

Dankdag voor gewas en arbeid. Het is een jaarlijkse traditie, die langzaam maar zeker aan het verdwijnen is. Maar wat we altijd op die dag deden, moeten we blijven doen. Niet één keer per jaar, maar vele malen. Het beschikken over eten en drinken, werk en inkomen, is nooit vanzelfsprekend. In de wereld van nu zijn er landen, waar de oogst mislukt, waar miljoenen mensen in armoede leven.

'Als u uw hart opent voor de hongerigen, en de verdrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan.' - NBV (Jesaja 58:10)

Bedelaar aan de poort
Niet toevallig lezen we deze week uit Lucas 16. Daar gaat het over bezit. Over rijkdom en armoede. Je komt daar de gelijkenis tegen van de rijke man en de arme Lazarus. Het is altijd apart dat juist de bedelaar een naam heeft gekregen. We weten hoe de man heet, die dagelijks bij de poort van het huis van de rijke man te vinden was. Maar wie is de bedelaar die bij ons aan de poort zit?

Het kon weleens iemand uit jouw straat zijn

Hebben we oog voor degene die bij ons ‘aan de poort’ te vinden is? Die persoon ziet er natuurlijk heel anders uit dan die magere kindjes uit Afrika, en zit ook niet vol zweren. Het kon weleens die vrouw uit jouw straat zijn. Of dat kind, bij wie je kinderen op school zitten. Of de man, die een paar rijen verderop in de kerk zit.

Een plek in je hart
Het is belangrijk dat de mensen die bij ons aan de poort te vinden zijn, een naam, een gezicht krijgen. Dat we weten wie ze zijn! Dat iemand niet alleen een plekje krijgt op het collecterooster, maar vooral een plek in je hart.

'Een bedelaar die Lazarus heette lag voor de poort van zijn huis overdekt met zweren.' (Lucas 16:20)

Lazarus betekent ‘God helpt’

Het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus is een verhaal dat Jezus heeft bedacht. Dus Jezus heeft bewust die bedelaar een naam gegeven en die rijke man juist niet. Jezus gaf de bedelaar een mooie naam. Lazarus betekent ‘God helpt’. Dat was geen lachertje. God heeft Lazarus in die gelijkenis echt geholpen. Die rijke man hielp hem niet. ‘Hulp’ en vriendschap kreeg Lazarus van de honden. Die likten zijn zweren schoon. God stuurde Zijn engelen om Lazarus te halen. Er was niemand op aarde die omzag naar die arme man, terwijl God alle mensen de verantwoordelijkheid heeft gegeven om voor elkaar te zorgen.

Er is meer nodig
Natuurlijk gaat het bij de hulp aan ‘bedelaars’ om eten, drinken, medicijnen en geld. Maar er is meer nodig, als je de problemen echt wilt helpen oplossen. En dat is je hart.

Je kunt je portemonnee trekken, maar je hart sluiten. In 1 Johannes 3:17 staat: ‘Hoe kan Gods liefde in iemand blijven, die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden?’

De rijke man kende de bedelaar niet

Je hart voor iemand sluiten. Wat betekent dat? Dat is de ander niet echt zien. Dat is wel helpen, maar zonder liefde. God vraagt meer van ons. God vraagt je hart. In het verhaal heeft de rijke man de bedelaar nooit weggestuurd. Maar hij kende hem niet.

Jezus gaf hem een naam. Dat is meer dan eten geven. Dat is iemand in je hart sluiten. Dan pas wordt het echt anders.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons