‘Verbaasd hoe archeologie strookt met de Bijbel’

National Geographic duikt in het leven van Jezus

Zijn de Bijbelverhalen over Jezus te staven met archeologisch onderzoek? Met die vraag reisde journaliste Kristin Romey naar Israël. In het decembernummer van National Geographic beschrijft ze haar eerlijke speurtocht, waarin ze meer vindt dan ze verwacht.

In de 34-pagina lange reportage start Romey met de vraag hoe realistisch het is dat we bewijs vinden over Jezus. De gelovige archeoloog die ze daarop bevraagt, maakt zich geen enkele zorgen, noch illusies. “Het zou hoogst opmerkelijk zijn als er archeologisch bewijs opduikt voor het bestaan van iemand die tweeduizend jaar geleden heeft geleefd. Maar het gaat ook weer te ver om te beweren dat Jezus geen enkel spoor heeft nagelaten.”

Geloofwaardigheid van de Bijbel

Het artikel verrast. Natuurlijk droomt menig gelovige van historisch bewijs dat Jezus op z’n minste de wonderlijke dingen deed die in de Bijbel staan beschreven. Maar dat is dus niet realistisch. En als braaf christen zeg je vervolgens: ‘Dat hebben we ook helemaal niet nodig.’ Toch laat Romey met haar zoektocht zien dat de archeologie een bijzondere bijdrage kan leveren aan de geloofwaardigheid van de Bijbelverhalen over Jezus. Want er is en wordt veel in twijfel getrokken over die verhalen. Recente opgravingen geven ons een nieuw beeld van de tijd waarin Jezus leefde, vondsten die de correctheid van de Bijbelverhalen eerder bevestigen dan ontkrachten. Want of Jezus wel of niet geleefd heeft, is voor wetenschappers allang geen vraag meer. Des te relevanter wordt de vraag of het geloofwaardig is wat er over Hem geschreven is.

Lang werd getwijfeld of de ‘joodsheid’ van Jezus in de Bijbelverhalen klopt

Was Jezus joods of kosmopoliet?

Een mooi voorbeeld ontdekt Romey in Galilea, waar Jezus opgroeide in Nazareth. De Romeinen hadden deze streek zestig jaar voor zijn geboorte ingelijfd en sindsdien hun krachtige stempel gedrukt op de samenleving. Lang werd getwijfeld of Galilea zijn joodse karakter had behouden onder deze keizerlijke druk. Dus ook of de ‘joodsheid’ van Jezus in de Bijbelverhalen klopt, verhalen die zich volop afspelen in een joodse context. Was Jezus als kosmopolitische voorvechter voor sociale gelijkheid niet veel logischer in die tijd?

Tot er in de stad Sepphoris resten werden gevonden van minstens dertig mikwes uit Jezus’ tijd. Er is zelfs nergens een grotere concentratie van deze joodse rituele baden gevonden. Overtuigend bewijs dat de regio haar joodse karakter wel degelijk had behouden in de periode waarin Jezus opgroeide.

Archeologie strookt met de Bijbel

Zo stuit de schrijfster door heel Israël op interessante archeologische vondsten en beschrijft wat die vertellen over Jezus. Van een oude synagoge en een bij elkaar getimmerd vissersbootje, tot het ‘Huis van Petrus’, dat in de jaren na Jezus’ dood in korte tijd blijkt te zijn omgebouwd tot openbare ontmoetingsplaats. Daarmee wordt nergens bewijs geleverd dat Jezus de Zoon van God is, maar Romey concludeert wel: “Ik verbaas me erover hoeveel archeologische vondsten er de afgelopen jaren zijn gedaan in Jeruzalem en elders, die stroken met de Bijbelverhalen en met de tradities die zijn ontstaan rond de dood van Jezus.”

Mooi cadeau

Dat maakt het decembernummer van National Geographic een mooi cadeau voor de feestdagen. Voor christenen met interesse in wetenschap en archeologie, maar ook voor wie daar kennis mee wil maken. Het artikel is voor een breed publiek geschreven en verrijkt met mooie foto’s, illustraties en overzichtskaarten. Vooral de kaart ‘In Jezus’ voetsporen’ springt eruit, een kaart waarin 37 belangrijke Bijbelse gebeurtenissen zijn geplaatst op een kaart van Israël.

Geschreven door:

Willem Bikker

Redacteur

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons