SGP roept eenverdieners op brief naar Tweede Kamerleden te schrijven

Voor elk Kamerlid één

Volgende week vergadert de Tweede Kamer over het Belastingplan 2018. In deze plannen moet een gezin met één inkomen meer belasting betalen dan een gezin met twee inkomens. De SGP wil deze eenverdieners een gezicht geven en roept daarom gezinnen met één inkomen op een brief te schrijven waarin ze hun gezinssituatie beschrijven.

In Nederland zijn er zo’n 400.000 eenverdienersgezinnen. Uit berekeningen van de SGP blijkt dat een gezin met één inkomen van 40.000 euro per jaar bijna zes keer meer aan belasting moet betalen dan een gezin met twee inkomens van elk 20.000 euro. Volgens de partij is dit verschil al jaren zo. “Deze ongelijkheid wordt elk jaar groter omdat belastingregelingen die het verschil kleiner maken, worden afgebouwd,” legt SGP-woordvoerder Arnoud Proos uit.

Het Reformatorisch Dagblad berekende onlangs dat de kloof dit jaar juist iets kleiner wordt.
“Als je exact kijkt naar het rekenvoorbeeld van 40.000 euro met twee inkomens, dan is het inderdaad iets afgenomen. Maar op andere voorbeelden is de kloof juist toegenomen. De coalitiepartijen zullen zeggen: de eenverdieners gaan er ook op vooruit in de plannen van komend jaar. Dat is zo, maar waar het ons om gaat, is die oneerlijke belastingkloof.”

Hoe kwamen jullie op het idee van deze brievenactie?
“Bepaalde Kamerleden hebben het beeld dat eenverdieners alleen grote SGP-gezinnen zijn waarbij de vrouw niet zou mogen werken. Terwijl de werkelijkheid veel complexer is. Denk aan gezinnen waarbij een van de partners arbeidsongeschikt is, of waar kinderen zijn die extra zorg nodig hebben. Hun willen we een gezicht geven. Als volgende week het Belastingplan 2018 wordt behandeld in de Kamer, willen we dat alle 150 Kamerleden een brief hebben ontvangen van een eenverdienersgezin. Door 150 gezinnen een brief te laten schrijven, krijgt elk Kamerlid er eentje."

Wat gaan jullie met de brieven doen?
"We gaan de brieven bundelen en aanbieden aan Menno Snel, de nieuwe staatssecretaris van Financiën. Hij heeft vast wel een momentje om ze door te lezen, want hij moet er uiteindelijk mee aan de slag. We hopen dat de Kamerleden gaan zien dat het om echte mensen gaat, niet om rekenvoorbeelden. En Elbert Dijkgraaf zal de brieven waarschijnlijk ook citeren tijdens het debat over het belastingplan volgende week.”

Hoeveel hebben jullie er al?
“We gaan even tellen… Precies twintig, dus we zijn nog op zoek naar 130 brieven. Als we er 150 hebben, stoppen we ook met inzamelen.”

Beeld: Shutterstock

Geschreven door:

Joëlle Post

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons