Op weg naar de stad

De Bijbel Open met ds. Arie van der Veer

De Hebreeënbrief bepaalt de lezers bij een stad die nog gaat komen: het nieuwe Jeruzalem. Jeruzalem had bij hen al een bijzondere plaats: het was niet alleen een stad met een indrukwekkende geschiedenis, voor de discipelen was de stad een vertrekpunt geworden. Jeruzalem is méér: het is de stad om naar uit te kijken.

‘Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige’ (Hebreeën 13:14).

De schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt: “Want wij hebben hier geen blijvende stad.” Welke stad bedoelt hij? Hij moet aan de stad Jeruzalem hebben gedacht. Niet alleen voor hem, maar zeker ook voor zijn Joodse lezers was Jeruzalem een heel belangrijke en zeer geliefde stad. De ontvangers van de brief waren christen geworden. De stad Jeruzalem had ook een speciale plek in hun hart gekregen.

Jeruzalem: een bijzondere stad

Ook voor Jezus was deze stad bijzonder. Van jongs af aan was Hij vele malen met Zijn ouders naar deze stad gereisd. Jeruzalem was voor hen de heilige stad. De stad waar de tempel stond: het aardse huis van Zijn Vader. Ooit was Hij er als een koning binnengehaald.

Maar er was ook een andere kant. Jeruzalem werd ook de stad, waar Hij werd gekruisigd en buiten de poort had geleden. In feite werd Golgota het keerpunt. Toen Jezus stierf, scheurde het voorhangsel van de tempel.

De discipelen trokken vanuit Jeruzalem de wereld in

Jeruzalem als vertrekpunt

Voor de volgelingen van Jezus werd Jeruzalem eerder een vertrekpunt dan een eindpunt. Ze zijn begonnen in Jeruzalem en trokken vanuit die stad de wereld in. Ze verkondigden het Koninkrijk van God dat zou komen. In hun toespraken en brieven werd het oude Jeruzalem nog wel genoemd, maar dan wel als tegenstelling van het nieuwe Jeruzalem dat ooit vanuit de hemel op deze aarde zou neerdalen.

Een nieuwe richting

De tekst uit Hebreeën lijkt op een soort geloofsbelijdenis. Een geloofsbelijdenis van Joodse christenen uit de eerste eeuw na Christus. Een belijdenis die ze niet alleen uitspraken na de verwoesting van de stad. Dat hadden ze eerder ook al gedaan. Golgota had hun leven drastisch veranderd, een andere richting gegeven.

De schrijver had hen er al eerder aan herinnerd dat zij niet de eersten waren die deze richting waren ingeslagen. In feite was dat al met Abraham begonnen. Hij had namelijk al beleden dat hij de hemelse stad van God verwachtte. Hij was op weg daarheen.

‘Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht.’ (Openbaring 21:2).

Het nieuwe Jeruzalem

Tot op de dag van vandaag hebben miljoenen mensen zich aangesloten. Het leven ‘buiten de legerplaats’ is soms zwaar en moeilijk. Het nieuwe Jeruzalem gaat zeker komen. Een stad om voor altijd bewoond te worden door God en mensen samen.

Ben jij ook al op zoek? Start bij het kruis op Golgota. Dan zul je de stad zeker vinden. Reken niet op een gemakkelijke reis. Maar ga achter Hem aan. Geniet onderweg. Niet van wat was, maar van wat gaat komen.

Here God, wij zijn vervreemden
door te luist’ren naar uw stem.
Breng ons saam’ met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons