Hoe praat ik met mijn tieners over het geloof?

Met tips van Corjan Matsinger

"Onze oudste dochter reageert altijd best enthousiast op dingen van het geloof. Maar onze jongste zoon gaat vaak de strijd aan over de kerkgang, of de strekking van een Bijbelverhaal, en de middelste lijkt helemaal niet zo actief met geloven. Ik wil graag dat ze bezig zijn met het geloof. Hoe pak ik dit aan?"

Een joods boekwerk dat al vanaf de middeleeuwen in gebruik is, gaf mij nieuwe inzichten rond het praten met tieners over het geloof. Ik heb het hier over de hagada – letterlijk: ‘verhaal’ of ‘vertelling’. Het is een boekje dat het verhaal van de uittocht van het volk Israël uit Egypte vertelt. Daarnaast geeft het joodse ouders instructies voor de viering van de sedermaaltijd. Tijdens deze maaltijd stelt een kind de belangrijke vraag aan de ouder: “Pap, wat maakt deze avond anders dan alle andere?”

Een tekst uit de Tora

De manier of de intentie waarmee het kind deze vraag stelt, kan enorm verschillen. De hagada hield hier eeuwen terug al rekening mee en brengt daarom vier verschillende ‘zonen’ in beeld. (Dit mogen uiteraard ook vier dochters zijn.) Elke ‘zoon’ krijgt een tekst uit de Tora mee, die symbool staat voor de manier waarop het kind bezig is met het geloof.
1. Het wijze kind (Deutronomium 6:20-21) Het wijze kind ervaart zichzelf als deel van de gemeenschap en wil uitgedaagd worden om te discussiëren over de verschillende interpretaties van een Bijbeltekst of een gegeven antwoord.
2. Het rebelse kind (Exodus 12:26-27) Het rebelse kind zet zichzelf tegenover de volwassenen. Het vraagt aan volwassenen om de relevantie te tonen van het geloof en de levensstijl die hieruit voortkomt. Het kind vraagt rechtstreeks aan een volwassene: wat betekenen deze dingen voor jou?
3. Het eenvoudige kind (Exodus 13:14) Dit kind bewandelt de weg van de verwondering. Het is gevoelig voor sfeer en geniet van de gezelligheid op de jeugdclub. Deze tieners houden vaak van muziek, symbolen en rituelen.
4. Het kind dat geen vraag stelt (Exodus 13:8) Het initiatief tot het gesprek bij dit kind, ligt hier bij de opvoeder. Als je blijft wachten op de vragen van je tiener, gebeurt er niets. Het kan zijn dat je een gesloten kind hebt, dat uit zichzelf geen vragen stelt. De tienertijd kan überhaupt een tijd zijn waarin je kind weinig open lijkt te staan voor een gesprek met zijn ouders.

Bespreek eens met je partner of andere ouders:
• Wat voor puber was jij zelf als het gaat om geloven?
• Welke gedragskenmerken vertonen jouw kinderen?
• Bedenk per type kind eens minimaal vijf dingen die jouw kind uitdagen in zijn of haar geloofsgroei.
• Probeer één of twee activiteiten uit met je tiener. Gaan jullie in de Dom in Utrecht tijdens de Night of Light een kaarsje aansteken? Of is het slimmer eens de handen uit de mouwen te steken bij een diaconaal project? Moet je juist even niets doen, in de wetenschap dat jij de Bijbel bent die je tiener leest? Of ga je samen een pittige documentaire kijken rond schepping en evolutie?

Leestips

• Geloof, hoop en tieners, Youth for Christ
• Nieuwe Hagada, Sarah Whitlau, uitgeverij Beit Ha’Chidush, Amsterdam

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons