‘Grootste Belg’ vereeuwigd in stripvorm

Pater Damiaan offerde zichzelf op voor lepralijders Molokaï

Bij onze zuiderburen is pater Damiaan een nationale held. Deze katholieke geestelijke, die zichzelf wegcijferde om voor leprapatiënten op het eiland Molokaï te zorgen, werd in 2015 nog verkozen tot Grootste Belg. In een nieuw stripalbum, Getekend Damiaan, vertelt hij zijn eigen leven – van begin tot eind.

Zelfopoffering. Dat woord komt onwillekeurig bovendrijven als je het stripalbum Getekend Damiaan leest en bekijkt.

Gewone Vlaamse jongen

Pater Damiaan (1840-1889), geboren als Jozef De Veuster, groeide op als een gewone Vlaamse jongen. Niets wees erop dat hij later wereldberoemd zou worden. Dat dit toch gebeurde, heeft te maken met het feit dat hij ervoor koos in liefde om te zien naar leprapatiënten, in een kolonie in het noorden van het eiland Molokaï. Deze ten dode opgeschreven mensen – mannen, vrouwen en kinderen – kregen voedsel en andere middelen, maar geen medische hulp. Omdat ook geestelijke bijstand ontbrak, vroeg pater Damiaan zijn bisschop toestemming om naar Molokaï te gaan.

Verwilderde zeden

Daarmee vervulde hij de droom van zijn broer, die zelf wilde gaan, maar tyfus kreeg. Hij kwam op 10 mei 1873 aan, begon al snel met de bouw van een kerk en probeerde de ‘verwilderde zeden’ in te tomen.
In november 1884 werd bij hemzelf lepra vastgesteld. Dat hij de ziekte zou oplopen, was zo goed als onvermijdelijk, gezien zijn vele contacten met de honderden verschoppelingen. Hij overleed uiteindelijk in de ochtend van 15 april 1889, 49 jaar oud. Sinds 1936 rust zijn stoffelijk overschot in de crypte van de Sint-Antoniuskerk aan het Pater Damiaanplein in Leuven.

Speelfilm

Pater Damiaan werd in 2005 zaligverklaard door paus Johannes Paulus II; in oktober 2009 volgde de heiligverklaring door paus Benedictus XVI. Er zijn al eerder strips over zijn leven verschenen, en in 1999 verscheen de speelfilm Molokai: The Story of Father Damien. Dit is de trailer:

(Tekst loopt door onder de video)

Reacties lopen uiteen

De reacties op deze nieuwste strip lopen uiteen. Ronduit kritisch is de website Cuttingedge, die het album slechts twee (van maximaal vijf) sterren geeft. “Bij een goede strip,” noteert de recensent van dienst, “versterken de tekst en de tekeningen elkaar zodat ze samen iets nieuw maken. Dat is in ‘Getekend Damiaan’ niet bepaald het geval. Het lezen van deze strip begint op den duur te vervelen en dan blijven helaas alleen de - weliswaar knappe - tekeningen over.”

'Een warm verhaal'

Heel anders oordeelt de Belgische website Stripinfo.be: “Waar ik voor vreesde, een grote brok tekst en weinig verhaal in de tekeningen, blijkt totaal ongegrond. Men heeft de tekst en tekeningen mooi op elkaar afgestemd, niet te veel van het één of te weinig van het ander. De balans zit goed. De tekeningen zijn mooi gedetailleerd en ingekleurd. (-) In het kort: een warm verhaal over de grootste Belg.”

'Heel veel werk’

“Mensen hebben er nauwelijks een idee van, maar een strip tekenen is heel veel werk,” zegt tekenaar Jan Bosschaert in een interview met het katholieke tijdschrift Tertio. “Aan een prentje werk ik soms langer dan aan een schilderij. Dat is het frustrerende aan strips maken. Je moet alles kunnen tekenen: mensen, paarden, gebouwen, boten. Tegelijk is het een voordeel dat het voor een groot publiek gemaakt wordt en dat je er heel veel mensen een plezier mee kan doen. We hopen dat Damiaan gelezen wordt van de zee tot de Ardennen en van België tot Molokaï.”

Prima vertrekpunt

Voor wie meer over de bijzondere pater wil weten, is deze strip een prima vertrekpunt. In kort bestek krijg je een goede indruk van zijn leven en werk. Daarbij maakt vooral de laatste fase – zijn tomeloze inzet op Molokaï, zijn ziekbed en overlijden – indruk. Dat het protestantisme (terloops) een veeg uit de pan krijgt, zij de makers vergeven. Pater Damiaan houdt ieder mens een spiegel voor: wat heb je over voor je naaste?

N.a.v. ‘Getekend Damiaan’, Bart Maessen (scenario) en Jan Bosschaert (illustraties), uitgeverij Van Halewyck, 56 blz., € 6,99

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons