Ex-gedetineerde start evangelisatieproject in Franse gevangenissen

Gevangenisautoriteiten zijn enthousiast

in Christelijk Nieuws

De Franse ex-crimineel Yannis Gautier wil met zijn getuigenis in boekvorm hoop brengen in Franse gevangenissen. Via een crowdfund-actie zamelt hij geld in om de druk en distributie van zijn boek mogelijk te maken.

Zelf zat Gautier diverse keren gevangen, en zag hij van dichtbij de psychische nood van gevangenen. Al tijdens de eerste nacht in een Franse cel was het raak: twee medegevangenen staken uit nood hun cel in brand en overleden aan de gevolgen daarvan.

Toen Gautier na een reeks gewelddadige overvallen opnieuw tot gevangenisstraf werd veroordeeld, leerde hij Jezus kennen en kwam hij in zijn cel tot geloof. Zijn bekering veranderde hem helemaal. Na zijn vrijlating kwam hij opnieuw in de gevangenis, maar nu als evangelist. Inmiddels heeft Gautier een pastorale bediening en mag hij in de gevangenis met gedetineerden over zijn veranderde leven praten.

Geen goede vooruitzichten

Veel gedetineerden voelen zich volgens Gautier door vrienden en familie in de steek gelaten en hebben geen goede vooruitzichten. Zij zien de dood daarom vaak als uitkomst. Om gevangenen in Franse gevangenissen met zijn bekeringsverhaal hoop te geven, schreef Gautier een boek over zijn levensgeschiedenis: Des ténèbres á la lumière (Van de duisternis naar het licht), en spreekt hierover met de Franse gevangenisautoriteiten. Hij wil dat alle gedetineerden in Frankrijk dit boek krijgen, en zijn initiatief wordt met enthousiasme ontvangen.

Omdat op de druk en distributie geen winst gemaakt wordt, kan het boek voor 1 euro per stuk gedrukt én verspreid worden. Om aan de benodigde 79.000 euro te komen, zamelt Gautier via een website geld in. Inmiddels is er ruim 60.000 euro binnen. Binnen een week hoopt hij het resterende bedrag bij elkaar te hebben.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons