Doe mij recht!

De Bijbel Open met ds. Arie van der Veer

Mag je God vragen jou recht te doen wanneer dingen anders lopen dan je verwacht? Je doet dat niet zo snel. Als je gelooft, mag dat inderdaad. God wordt niet boos wanneer je jouw onvrede tegenover Hem uitspreekt.

Jezus heeft meerdere keren over bidden gesproken, over bidden en blijven bidden. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het verhaal over de weduwe die bleef aankloppen bij een onrechtvaardige rechter. God laat Zijn kinderen echt niet aan hun lot over. Toch heeft dit verhaal een bijzonder tintje. Die vrouw zei namelijk steeds: ‘Doe mij recht.’

‘Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: “Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander.‘  (Lucas 18:3)

Over het belang van bidden en blijven bidden zullen velen het eens zijn. Maar bidden om recht? Dat is een element dat wij in onze gebeden niet zo gauw zullen gebruiken. Ons is immers van jongs af aan geleerd dat alles genade is.

Vraag
‘Doe mij recht’, zoiets kun je van een rechter vragen. Maar van God? Niet iedereen zal die oude psalm kennen. Zelf heb ik hem vaak gezongen. ‘Zo gij in het recht wilt treden, o Heer en gadeslaan onz’ ongerechtigheden, ach Heer, wie kan dan bestaan?’ (Psalm 130 vers 2, oude berijming). Toch kom je de vraag van die weduwe ook meer dan eens tegen in het Bijbelboek Psalmen. ‘Doe mij recht!’ Psalm 26 en Psalm 43 openen ermee.

‘Doe mij recht, HEER, want zonder dwalen ben ik mijn weg gegaan, op U, HEER, heb ik vertrouwd’ (Psalm 26:1)

De weduwe uit de gelijkenis verwijt de rechter dat hij onrechtvaardig is. Zover gaan de psalmen niet. Maar het wringt wel. De werkelijkheid is zo anders als God heeft beloofd. Waar blijft Zijn hulp? Waarom greep Hij niet in? Waarom moest hen dat overkomen?

Er klopt iets niet

Vaak gaat het in die psalmen over vijanden die de dichter onrecht hebben aangedaan. Maar de liederen geven ook aan dat er bij de dichter ongeduld en onbegrip leeft. De dichter gelooft dat God rechtvaardig en wijs is, maar toch klopt er iets niet. Mensen maken je leven kapot en God grijpt niet in. Het lijkt zo onrechtvaardig, wanneer je plotseling iets vreselijks overkomt, terwijl je niets verkeerds hebt gedaan.

God is anders
Elke situatie is anders. Een standaardantwoord op deze vraag is er daarom niet. In de gelijkenis van de weduwe en de onrechtvaardige rechter leert Jezus Zijn toehoorders dat God in ieder geval totaal anders is dan die rechter. God heeft Zijn eigen redenen. Hij laat in ieder geval niemand zonder reden wachten op Zijn hulp. Petrus schrijft later: God talmt niet.

Geen standaardantwoord. Soms blijft zo’n vraag een leven lang onbeantwoord. Maar één ding is wel duidelijk. Juist als je gelooft, als je God op Zijn Woord wilt vertrouwen, mag je die vraag stellen. Bidden mag ook betekenen dat je je niet neerlegt bij de dingen, zoals die nu eenmaal gaan en zijn.

Je mag je onvrede uiten

Protesteer gerust
Bidden mag ook een daad van verzet zijn tegen de schijnbaar zo onverbiddelijke gang van zaken in de wereld en in ons leven. Sterker nog, met bidden mag je je onvrede uiten tegenover God. God wordt niet boos. Juist Hij begrijpt dat wij Hem niet altijd begrijpen. Protesteer gerust. Maar blijf vertrouwen op Hem, ook als je Hem niet begrijpt.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons