Boer zoekt voorgangers met lef

Want boeren leren je Dankdag vieren

Vandaag is het Dankdag voor gewas en arbeid. Een mooie traditie, maar wat moet je ermee in een tijd waarin de kloof tussen burgers en boeren groter dan ooit lijkt? Boer Jan Huijgen doet er alles aan om de kloof te dichten én heeft op zijn boerderij De Eemlandhoeve een viering.

Waarom organiseert u deze viering?
“We zijn als mensen zo 'bezeten' door (digitale) dingen en technologische hoogstandjes, dat we het primaire ontvankelijke besef kwijt raken. Dat geldt zeker rond voedsel: het groeien van wortels, bieten, shii takes, vijgen, en ook het opgroeien van een kalf tot een koe waarvan wij weer vlees eten. Dat primaire besef moet gekoesterd worden, moet je ontwikkelen, voeden. Hoe zakelijker de frames waarin we opereren, hoe bewuster we de rituelen en liturgieën moeten vormgeven om dat oerbesef weer te leren. Het is van onze Heer, de aarde en haar volheid!”

Komende zaterdag organiseert De Eemlandhoeve het programma Maatschappelijk Gezond Voedselsysteem. Ondernemers, boeren en politici gaan met elkaar in gesprek over het voedselsysteem. Op die dag zal ook een toelichting worden gegeven op 'Burgers & Boeren 4 Food', een nieuw praktisch initiatief vanuit het Eemlandhoeve Inspiratiehuys. Vooraf aan de presentaties zal een Oogstdankviering worden gehouden, geleid door de pastor van de Oud-katholieke Kerk uit Amersfoort.

Grote ogen

U zet zich al jaren in om boeren en burgers bij elkaar te brengen. Is dat voor u ook een bijbelse roeping? 
“Ik ervaar een gevoel van urgentie om de boer en de burger weer te verbinden en elkaar te ont-moeten. Mooi woord: ont-moet-en. Als het moeten eruit is, als we samen rond de eettafel zitten en daarmee de intimiteit van het gesprek ingaan, raken we elkaar. Net als een kind dat met grote ogen staat te kijken naar een kalfje: wow, wat een beest!

Elke religie heeft spijswetten, codes rondom voedsel. Wij zijn dat kwijtgeraakt. En wat zie je? Een voedselsysteem met grote schade aan bodem, biodiversiteit, voedselintegriteit en eerlijkheid. Men schrijft tegenwoordig: bij elke euro die je uitgeeft aan voedsel, zit nog een euro aan schade voor je gezondheid en een tweede euro om de natuur- en milieu-effecten op te ruimen. Tjonge, worden we hierin niet geroepen weer licht in deze duisternis te laten schijnen? Ieder op zijn plek: de burger in de keuken, de boer op zijn akker. Als we die twee werelden weer koppelen, ontstaat een nieuwe gemeenschap van Boeren&Burgers4Food."

Wat zou het mooi zijn als kerkgemeenschappen weer 'hun boeren' uit hun regio zouden uitnodigen

Voorgangers met lef

Op welke manier kunnen kerken waarvan de leden niet bekend zijn met de agrarische sector, hiermee bezig zijn?
Wij zijn de enige boerenfamilie in onze kerk; ik denk dat boeren een zeldzaam ras worden. Als we niet opletten, raken we nog tweederde ervan kwijt. Als kerkgemeenschap hebben we de zorg voor de aarde en de kwetsbare kanten van planten, dieren en mensen. God zoekt juist het kwetsbare op. Wat zou het mooi zijn als kerkgemeenschappen weer 'hun boeren' uit hun regio zouden uitnodigen – lid of geen lid – om hun zorg voor planten en dieren uit te stallen midden in hun gemeenschappen. Wat zou het goed zijn om weer een liturgie te ontwikkelen met de oneindige geuren, kleuren, vormen en variaties als dank voor hun Schepper. Laten we uitbreken uit de Woorddienst richting het vieren, en het oud-testamentische tegoed weer herontdekken vandaag. Het vraagt om voorgangers met lef. Om met Loesje te spreken: leven is meervoud van lef.”

Kan de Eemlandhoeve iets betekenen voor kerken of christenen die hier verder mee willen?
“Eemlandhoeve is een pioniersplek voor herstel van de agricultuur: de cultuur van de agri-zorg voor bodem, biodiversiteit, voedselintegriteit, eerlijke prijzen, en de participatie van burgers in hun voedselsysteem. Dat vraagt om herstel, 'restore'. Keith Green zong ooit: 'Restore unto me the joy of thy salvation.' Ik denk dat we ergens moeten beginnen: op plaatsen van herstel. Dat zijn vaak bijzondere, afgezonderde plekken. Of, in Bijbelse taal: heilige plaatsen. In de kerk wordt geoefend met pioniersplekken en met nieuwe kloostervormen. Laat de Eemlandhoeve een pioniers- en bronplek zijn voor herstel van onze regionale voedselcultuur: burgers en boeren die samen weer hun verantwoordelijkheid oppakken.”

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons