Apeldoorners gaan Bijbellezen voor Serious Request

‘Het wordt een bruisend gebeuren’

In de week voor Kerst strijkt het Glazen Huis van 3FM Serious Request neer in Apeldoorn. De kerken in die stad slaan de handen ineen om Bijbellezend geld op te halen voor het goede doel: de hereniging van ouders en kinderen die door oorlog of natuurrampen elkaar zijn kwijtgeraakt.

Wat gaan jullie doen tijdens Serious Request?
Ronald Dashorst, diaken van de Emmaüsparochie: “Met een aantal Apeldoornse kerken gaan we ons bezighouden met onze core business: Bijbellezen. Toen het Glazen Huis in Heerlen en Heerenveen stond, hebben kerken deze actie ook gevoerd. In Apeldoorn wilden we het ook organiseren. We willen het officieuze wereldrecord Bijbellezen verbreken door 110 uur te lezen, dag en nacht. Vrijwilligers die Bijbel willen lezen, melden zich vooraf online aan en betalen 1 euro per minuut. De opbrengst zal dus minstens 6600 euro zijn. Er zijn blokken van tien minuten. Ze kunnen zich ook laten sponsoren door anderen. De burgermeester van Apeldoorn begint de actie op zaterdag door een uur bijbel te lezen. Ook kardinaal Eijk en hulpbisschop Hoogenboom zullen een half uur voor hun rekening nemen.”

Levende kerststal

Dag én nacht? Hoe komt u aan vrijwilligers die in het holst van de nacht willen lezen?
“Het is spannend, inderdaad. Er is een aantal mensen dat 's nachts wil lezen, maar er zijn er nog niet genoeg. Het is wel heel bijzonder om als gezamenlijke kerken uit te dragen dat de Bijbel centraal staat tijdens deze actie. De Onze Lieve Vrouwekerk staat dicht bij het station, er komen drommen mensen langs. De vieringen in de kerk gaan gewoon door en daarom zullen we soms moeten uitwijken naar de tuin. Daar is ook een levende kerststal te vinden en er is koffie en thee. Bezoekers krijgen een boekenlegger cadeau. Het wordt dus een bruisend gebeuren rondom de Schrift en op die manier maken we er ook een missionaire activiteit van. We willen het Woord laten klinken én uitdragen. In de voorbereidingen zien we nu al dat het een feest is om dit als kerken voor te bereiden. Zeker in de adventstijd – voor Kerst – en ook nog eens voor een goed doel: familieleden die elkaar zijn kwijtgeraakt. Ook als kerken zijn we in de woestijn van verschillen elkaar kwijtgeraakt. Het is mooi dat we deze actie samen organiseren.”

Welke bijbelteksten worden er gelezen?
We beginnen bij Genesis 1:1 en lezen dan 110 uur door. We weten niet of we tot Openbaring komen. De klok zal bepalen hoever we lezen. De reacties zijn positief – ik denk dat de Heer aan het werk is. We zien uit naar Kerst, dat verbindt mensen. Ook rond het Glazen Huis gebeurt iets. Dat is het wonder van de Heilige Geest. Als je daar de ruimte voor geeft, komt alles in beweging.”

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons