Abt Denis huisvest vluchtelingen en zegent homostellen

‘De Lieve Heer staat dat toe’

in Geloven

Abt Denis Hendrickx vindt het belangrijk om liefdevol naast andere mensen te staan. Als hoofd van de Norbertijner Abdij in Heeswijk bevestigt hij daarom relaties van homoseksuele stellen en huisvest hij asielzoekers in de Abdij. In het radioprogramma Onderweg vertelt hij dat hij weinig kritiek op deze beslissingen krijgt. “Dat komt doordat ik transparant ben.”

Met klem spreekt abt Denis de opvatting tegen dat hij homohuwelijken inzegent. Hij noemt het een relatiebevestiging. Voor hem is het vanzelfsprekend relaties te zegenen: “Volgens mij heeft de Lieve Heer nergens verboden mensen te zegenen. Je mag hen het allerbeste toewensen." De abt Is van mening dat hij zich met paus Franciscus in goed gezelschap bevindt. “Hij daagt ons voortdurend uit ons te realiseren dat de pastorale benadering belangrijk is. Daarnaast moet je goede relaties met de lokale samenleving onderhouden.”

Pijlers van de Norbertijner orde

De Norbertijner orde steunt op drie pijlers, die samenkomen in het begrip 'gemeenschap': gemeenschap met God, gerichtheid op de abdij waar de geestelijken deel van uitmaken, en het contact met de samenleving, door wie je je ook iets laat gezeggen. Voor abt Denis is het duidelijk dat deze wisselwerkingen niet alleen belangrijk zijn, maar dat deze ook ruimte bieden voor een ruimhartige opstelling naar anderen.

Asielzoekers in de Abdij

Toen de vluchtelingenstroom via de Balkan op gang kwam, heeft abt Denis er bij het bestuur van de Abdij voor gepleit asielzoekers op te nemen. Hij vindt dat de orde niet werkloos toe kon blijven kijken, helemaal niet toen de paus naar Lampedusa ging en opriep huizen voor vluchtelingen open te stellen. Daarnaast is, zo vindt de abt, de Bijbel ook duidelijk over het opvangen van vluchtelingen: “Dat is het belangrijkst.”

Begrip voor keuzes

Niet iedereen is het altijd eens met de beslissingen van deze geestelijke, en ook in zijn eigen gemeenschap komt hij mensen tegen die het lastig vinden van regels af te wijken. Maar omdat hij ervoor kiest transparant te zijn en mensen weten tegen welke achtergrond hij zijn keuzes maakt, is de kritiek die hij krijgt niet zwaar. “Er zijn mensen die aangeven zelf andere keuzes te maken. Zij hebben wel begrip voor mijn argumentatie en keuzes.”

Beluister hier het hele gesprek met abt Denis.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons