'22% van de Nederlanders tussen 25-45 jaar is protestant'

34% zet zich in als vrijwilliger, blijkt uit EO-onderzoek

Wie zijn de protestantse gelovigen in Nederland? In opdracht van de EO deed Motivaction onderzoek onder protestanten tussen de 25 en 45 jaar oud. Volgende week worden de resultaten gepresenteerd op een symposium. Een portret in cijfers.

Van alle Nederlanders tussen de 25 en 45 jaar kan 22 procent worden gerekend tot het protestantisme. Dat is een aanzienlijk deel van de samenleving. Ter vergelijking: vijftien procent van de Nederlanders in deze leeftijdsgroep noemt zich katholiek en 51 procent rekent zich tot geen enkele religieuze stroming. 

24% heeft een ‘klassieke Bijbelopvatting’

Wie praat over ‘protestantse 25-45-jarigen’ heeft het over een groep met veel diversiteit in geloofsbeleving. 24 procent heeft een ‘klassieke Bijbelopvatting’, voor hen is de Bijbel het letterlijke woord van God. Ze gaan het meest naar de kerk en houden vast aan hun geloof, ook als wetenschappelijke inzichten er haaks op staan. Ze zijn het meest onderscheiden in hun verzet tegen de seculiere opvattingen in ethische discussies over bijvoorbeeld abortus of euthanasie.

30% neemt de Bijbel niet letterlijk

De grootste groep protestanten tussen 25 en 45 jaar, dertig procent, heeft een ‘geopenbaarde Bijbelopvatting’: ze nemen de Bijbel niet volledig letterlijk maar beschouwen die wel als ‘geïnspireerd’. Ze lijken in veel andere opzichten op de ‘klassieke’ groep, maar ze zijn veel minder absoluut in hun oordeel over de seculiere samenleving en accepteren makkelijker andere culturen. Voor een op de drie in deze groep zegt het ‘instituut kerk’ niet meer zo veel.

13% gelooft niet dat Bijbelverhalen werkelijk gebeurd zijn

De groep protestanten die de Bijbel als ‘richtinggevend’ beschouwen, is het kleinst: dertien procent. Ze vinden de Bijbel gezaghebbend en waardevol, maar geloven grotendeels niet dat de verhalen werkelijk gebeurd zijn. Ze gaan niet zo vaak naar de kerk en beleven hun geloof vooral privé. Een meerderheid noemt zich wel religieus en deze groep hecht eraan dat ‘het verhaal van Jezus’ verteld wordt.

20% is het verst verwijderd van de 'klassieke' opvatting

Protestantse 25-45-jarigen die het verst verwijderd zijn van de ‘klassieke’ opvatting (twintig procent), beschouwen de Bijbel vooral vanuit cultuurhistorisch perspectief. Net iets meer dan helft van deze groep gelooft in een leven na de dood. Deze protestanten staan het meest open voor wat andere religies hen kunnen leren, maar ook zij noemen het belangrijk dat het ‘verhaal van Jezus’ verteld blijft worden.

55% beschouwt het huwelijk als ‘hoeksteen'

Protestanten tussen 25 en 45 jaar oud zijn iets conservatiever ingesteld dan hun leeftijdsgenoten. Zo beschouwt 55 procent van de protestanten het huwelijk als ‘hoeksteen van de samenleving’, terwijl maar negentien procent van de niet-protestanten er zo over denkt. Ook zijn protestanten hoger opgeleid, verdienen ze vaker een bovenmodaal inkomen en wonen ze vooral in randgemeentes buiten de grote steden.

34% zet zich in als vrijwilliger

Protestanten in Nederland vinden over het algemeen dat iedereen zich hoort in te zetten voor de gemeenschap. Vrijwilligerswerk is populair: zeventien procent van de protestanten tussen 25 en 45 jaar oud is actief voor een christelijke organisatie. Eenzelfde percentage zet zich in voor goede doelen die niet specifiek christelijk zijn. Ze hebben ook een hoger vertrouwen in de medemens en de politiek dan hun niet-protestantse leeftijdsgenoten.

53% vindt religie positief voor de samenleving

Ruim de helft (53%) van de protestanten tussen 25 en 45 jaar oud vindt dat religie een positief effect heeft op de samenleving. Slechts 22% van de niet-protestanten is het daarmee eens. Onder protestanten is er frustratie over de manier waarop geloof in de media wordt behandeld: ze vinden dat er bevooroordeeld, negatief en eenzijdig wordt bericht. Sowieso heerst er onvrede over de mate van aandacht: een op de drie protestanten vindt dat media te weinig oog hebben voor het christelijk geloof.

Abortus, euthanasie, het homohuwelijk en de koopzondag

Waar lopen de meningen tussen protestanten en niet-protestanten vooral uiteen? Het lijkt erop dat de vier ‘klassieke’ thema’s nog springlevend zijn: abortus, euthanasie, het homohuwelijk en de koopzondag – hoewel de meningen ook onder protestanten erg verdeeld zijn. Als het gaat om levensbeëindiging bij ‘voltooid leven’, ontstaat er een opmerkelijk beeld: 42% van de protestanten vindt dit ‘absoluut onacceptabel’, terwijl 33% van de protestanten dit juist wel of enigszins acceptabel vindt (ter vergelijking: bij alle 25-45-jarigen vindt 16% deze vorm van levensbeëindiging onacceptabel en 61% wel acceptabel).

Islam is bedreiging

Vormt de islam een bedreiging van de Nederlandse identiteit? Ja, vindt ongeveer de helft van de protestanten (24-45 jaar). Sowieso maken protestanten zich meer dan niet-protestanten zorgen over de Nederlandse identiteit, terwijl een thema als ‘sociale zekerheid’ hen juist minder bezighoudt in vergelijking met alle 25-45-jarigen.

Beeld: Shutterstock

Download hier de PDF 'Verschillend Verbonden'

Animatie Video Verschillend Verbonden

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons