'Waarom komt er niet minder vliegverkeer?'

Hoe groen is dit kabinet echt?

Het regeerakkoord is volgens het nieuwe kabinet het 'groenste regeerakkoord ooit'. Is dat ook zo?

De grote ambities op het vlak van klimaat vindt Embert Messelink, directeur van de christelijke natuurbeschermorganisatie A Rocha, opvallend. "Het nieuwe kabinet streeft naar een reductie van CO2-uitstoot van bijna 50 procent in 2030. Dat is ongekend. We staan aan de vooravond van een energierevolutie, die is begonnen toen Nederland de handtekening zette onder de klimaatakkoorden van Parijs."

Waar bent u blij mee?
"Met de voorgenomen belasting op vliegen. Vliegen is een van de meest milieubelastende manieren van vervoer. Tegelijk zijn vliegtickets spotgoedkoop, doordat er geen belasting wordt geheven op kerosine en geen btw op de tickets. Het is goed dat het kabinet hier een stap in zet. De vliegtax mag van mij een stevige heffing worden."

Wat baart u zorgen?
"Het kabinet wil de enorme klimaatambities vooral bereiken door 'slim' te zijn. Dat woord wordt vier keer genoemd in de paragraaf over duurzaamheid. Slim betekent bijvoorbeeld dat we schonere vliegtuigen krijgen, zodat er nog meer vliegtuigen kunnen gaan vliegen. Ook verwacht het kabinet heel veel van CO2-opslag, een dure en energieverslindende methode die tot nog toe veel discussies en problemen opleverde. Ik vraag me af: gaan we hiermee de doelstellingen halen? Mag het af en toe ook een tandje minder? Waarom bijvoorbeeld niet gekozen voor minder vliegverkeer in ons drukke luchtruim? Dat zou meer rust en veel minder klimaatschade opleveren."

Welke stappen moeten er nog extra gezet worden?
"Van mij zou de visie op landbouw aangescherpt mogen worden: minder gericht op maximale productie voor de wereldmarkt, meer gericht op kwaliteit en afzet in eigen land en Europa. Dat zou ook goed zijn voor natuur op landbouwgronden en voor weidevogels. Een kleinere veestapel zou tevens de gezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving ten goede komen. Alleen voor de varkenssector zet het kabinet deze stap wel, daarvoor heeft het kabinet een 'warme sanering' aangekondigd."

Is dit het 'groenste regeerakkoord ooit'?
"Er is nooit een regeerakkoord geweest dat zulke vergaande ambities heeft geformuleerd op klimaatgebied. Dus ja, wat klimaatbeleid betreft is dit groener dan ooit."

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons