Stappen zetten

De Bijbel Open met ds. Arie van der Veer

We beleven volgende week een bijzondere dag. Op 31 oktober is het namelijk precies 500 jaar geleden dat de Reformatie begon. De Nederlands Gereformeerde Kerk wil dan stappen zetten om de kerkelijke eenheid te bevorderen. De Efezebrief beschrijft wat daarvoor nodig is.

Kerkelijke eenheid
Tijdens een vergadering van de NGK is het voorstel aangenomen om op 11 november 2017 tijdens een gezamenlijke, landelijke bijeenkomst ‘concrete stappen te zetten op weg naar kerkelijke eenheid’. We zijn benieuwd. Reken maar dat er deze week overal veel toespraken en preken over dit onderwerp zullen worden gehouden. Héél veel toespraken. Daar zijn we goed in. Minder goed zijn we in het zetten van concrete stappen.

Brief aan de Efeziërs
Op basis van het Bijbelrooster lezen we deze weken de brief aan de Efeziërs. In die brief worden drie hoofdstukken gewijd aan wat God geeft. Daarna volgen er drie hoofdstukken over wat gelovigen moeten doen. De geestelijke levenswandel van christenen dient geworteld te zijn in hun geestelijke rijkdom.

God geeft in Jezus een schat van zegeningen, schrijft Paulus. Eén van de grote zegeningen is de eenheid van Gods kerk. De muur die scheiding bracht, is weggebroken. De brief bevat ontroerende gebeden, waarin God daarvoor wordt geloofd en gedankt. Maar dan komt het tweede deel: de uitwerking van het eerste deel.

Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. (Efeziërs 4:3)

Eenheid
Wat is de les van deze brief? Ons gedrag is niet bepalend voor het ontvangen van zegen, maar het ontvangen van zegen zou bepalend moeten zijn voor ons gedrag. Voor eenheid werkt dat op dezelfde manier: Wij brengen de eenheid niet tot stand, maar we werken de eenheid slechts uit. We werken uit wat God ons heeft gegeven.

Elke gelovige moet zich voor eenheid inspannen

Dat is onze roeping: de eenheid van Gods kerk uitwerken. Welke eenheid? Niemand kan ons wijsmaken dat de brief aan de Efeziërs alleen betrekking heeft op de eenheid van een bepaald kerkverband.

Span u in, roept Paulus zijn lezers op. Wat opvalt, is dat Paulus voor elke gelovige een rol ziet weggelegd. Hij heeft het over ‘aan een ieder afzonderlijk is de genade gegeven’ (NGB). Geen enkele gelovige wordt overgeslagen.

Stappen zetten
Het is goed, wanneer een kerkverband deze week besluit om stappen te zetten. Maar het uitwerken en bewaren van de eenheid die Christus ons geeft, is een taak van ons allemaal.

Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. (Efeziërs 4:5-6)

Geloof je wat God ons geeft? In al Gods kinderen werkt dezelfde Geest. Samen delen ze die ene hoop. Ze willen allemaal gehoorzamen aan één Heer: Jezus Christus. Eén Heer, één geloof, één doop. Hoe verschillend we ook zijn, dat aspect is voor ons allemaal gelijk. Eén God, de Vader van allen. Als je dat met elkaar deelt, kun je één zijn, terwijl er sprake is van grote verschillen. Een eenheid door God gegeven en door Christus verworven.

Geloven we het eerste deel van de brief aan de Efeziërs? Wat doen we dan met het tweede deel? Welke stap zet jij?

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons