Provincie Friesland roept hulp kerken in

Landbouw in de noordelijke provincie moet duurzamer

in Christelijk Nieuws

De provincie Friesland gaat in gesprek met de Friese kerken. Gedeputeerde Johannes Kramer wil er met behulp van de kerken voor zorgen dat de landbouw in de noordelijke provincie duurzamer wordt. De kerkrentmeesters kunnen daar volgens hem een belangrijke rol in spelen.

In eerste instantie gaat Kramer in gesprek met de kerkrentmeesters uit Friesland. Uiteindelijk zou het mooi zijn als het leidt tot een ‘totaalgesprek’ tussen de gemeenschap en de boer. “Iedereen weet dat er iets aan de hand is met het klimaat. Iedereen weet dat we er iets aan moeten doen,” stelt Kramer. “We willen met de kerken in gesprek en ze een concrete handreiking doen. Met voorbeeld-pachtcontracten. Maar vooropgesteld staat de eigen keus: we moeten op een goede manier omgaan met de huidige pachters.”

Landbouwgronden

Friese gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk Nederland (PKN), bezitten een substantieel deel van de Friese weilanden. Maar ook in de rest van het land wordt er door kerken steeds meer gezocht naar landbouwgronden. “De PKN heeft van oudsher sterke wortels met het platteland en een grote betrokkenheid bij landbouw,” vertelt Peter de Lange, voorzitter van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer. “En in tijden van economische onzekerheid is het een goede belegging gebleken.”

Voor de kerkrentmeesters is duurzaamheid een belangrijk thema. “Niet alleen op het gebied van landbouw. We beheren bijvoorbeeld ook veel begraafplaatsen. En ons reglement daarvoor heeft model gestaan voor de overheid. Zij vinden onze insteek heel goed. We zijn bezig met de vraag hoe je duurzaam kunt begraven. Het thema loopt overal in door.”

Langdurige relaties

Het is dus zeker een thema om het gesprek over te voeren, volgens De Lange. Wel vindt hij het belangrijk dat er geen maatregelen van bovenaf worden ingevoerd, maar dat de ideeën vanuit de achterban komen. Een lezing waar Kramer zich in kan vinden. “De meeste pachtcontracten zijn langjarig. Daar moet je goed mee omgaan. Langdurige relaties moet je koesteren,” vindt hij.

Een van de maatregelen waar Kramer aan denkt, is het gras langer te laten groeien. “Dan hebben weidevogels een betere beschutting tegen roofdieren. Maar je kunt ook denken aan het handhaven van een hogere waterstand in veengebieden, waardoor je CO2-uitstoot minder wordt. Of je laat koeien langer in de wei staan.”

Het gesprek tussen Kramer en de kerkrentmeesters uit Friesland staat gepland in november. De Lange wacht de ontwikkelingen in Friesland rustig af. “Ik ga niet voor de muziek uit lopen. Het is in ieder geval goed dat het begrip duurzaamheid wordt geconcretiseerd, en dat er verbinding tussen politiek, achterban en maatschappij wordt gezocht.”

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons