‘Ik verlang naar meer diepgang in mijn geloofsleven’

Ook jij kunt wandelen met God

Over Henoch werd gezegd dat hij wandelde met God. Hij leefde in nauwe verbondenheid met Hem (Genesis 5:22). Dat klinkt inspirerend, vind je niet? Misschien heb je weleens een christen ontmoet, van wie je dacht: ‘Hij of zij heeft zo’n diepgaande, persoonlijke relatie met God; wat hij heeft, wil ik ook!’ Als het aan God ligt, leven we allemaal in nauwe verbondenheid met Hem. Dus wat let je om (meer) met Hem te gaan wandelen?

Zo krijg je meer diepgang in je geloofsleven:

1. Geef je over aan God

Leven in overgave aan God, is een doorlopend proces. Natuurlijk heb je een moment in je leven gehad, waarop je je echt heel bewust hebt bekeerd; anders was je nu geen christen. Maar dat ene moment is niet voldoende als je een diepgaande relatie wilt hebben met God.

Gods eer
Wanneer je wilt wandelen met God, leg je iedere dag je leven in Gods handen en kies je ervoor Hem het middelpunt in je leven te laten zijn. We zijn vaak geneigd om voor onze eigen eer te leven, in plaats van voor de eer van God. Daardoor zetten we onszelf (weer) op de troon van ons leven, in plaats van God. Het is goed je daarvan bewust te zijn. Ook al kost het strijd om je eigen ego los te laten, het zal je veel rust geven. Je bent dan niet langer afhankelijk van allerlei omstandigheden waar je je identiteit uit moet halen, en hoeft niet continu te presteren om je eigen eer hoog te houden. Je identiteit ligt in Christus, jij bent Gods geliefde kind.

Vraag: in hoeverre heb je alles in je leven aan God overgegeven?

2. Gehoorzaam God

Wandelen met God, betekent ook dat je Hem gehoorzaamt. Niet omdat het moet, maar omdat je het wilt. Juist daarmee laat je je liefde voor Hem blijken. Jezus zei in Johannes 15:10 dat Hij wil dat we ons aan Zijn geboden houden. Daarmee blijven wij in Gods liefde. En juist als we in Gods liefde blijven, kunnen we veel vrucht dragen. Opnieuw: niet voor onze eigen eer, maar omdat daarmee de grootheid van onze liefdevolle Vader zichtbaar wordt.

Luisteren naar de Geest
De heilige Geest wil je leiden. Hij geeft je aanwijzingen en waarschuwingen. Hij opent deuren voor je, sluit deze of houdt deze gesloten, zodat je leert zien welke kant Hij wil dat je opgaat. Op je levensweg kom je hoogte- en dieptepunten tegen. Maar zoals Psalm 62:7 zo mooi zegt: ‘Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, ik zal niet wankelen.’ Wanneer je Gods weg volgt, gaat Hij met je mee!

Vraag: wanneer was je niet gehoorzaam aan God en wanneer was je dat juist wel? Wat was het effect daarvan op je leven?

3. Geniet van God

Dicht bij God leven, betekent ook van Hem genieten, Hem steeds beter leren kennen en vervuld worden van Zijn ongekende, onvoorwaardelijke liefde. Onze God is een rechtvaardige, heilige God, maar ook een God van vreugde, vrede en dankbaarheid. Jubel en zing voor de Heer en Hij zal je Zijn heerlijkheid laten zien. In de aanwezigheid van Hem, valt al het andere weg: dingen waar je je zorgen om maakt, je angsten, je prestaties, vul maar in.

Alleen Hij telt. Zoals in Psalm 84:11 staat: ‘Beter één dag in uw voorhoven, dan duizend dagen daarbuiten; beter op de drempel van Gods huis, dan wonen in de tenten der goddelozen.’

Vraag: waar kun je God voor danken vandaag?

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons