‘Ik heb geen tijd om te bidden’

Maar wat als bidden je juist helpt in drukke tijden?

‘Hoe drukker ik het heb, hoe meer ik bid,’ zei Maarten Luther. Maar voor veel christenen komt het gebed op de laatste plaats als ze het druk hebben. Herken je dat? Het is niet dat je niet bidt, maar in een drukke tijd voelt het bidden eerder als nóg een to-do-ding op je toch al veel te lange lijst. Waarom is bidden belangrijk en hoe kun je ervoor zorgen dat je juist wél bidt als je druk bent?

1. Plan je agenda om God heen, niet andersom

We zijn erop gericht om allerlei afspraken in onze agenda te zetten, terwijl we de belangrijkste afspraken van ons leven – tijd met God – vergeten of verwaarlozen. God wil dat je eerst tijd maakt voor Hem, voordat je al het andere inplant. Hij wil je graag leiden en helpen op de weg van je leven. Juist wanneer je het druk hebt, wil Hij je met zijn vrede en vreugde vullen, zodat je niet ontmoedigd raakt.

Aanval op je denken
Er is een voortdurende strijd gaande om je hart en gedachten. God vraagt dat we op Hem gericht zijn in alles wat we denken, zeggen en doen, terwijl de duivel zijn uiterste best doet om ons daarvan af te houden. Hij probeert je heel druk te laten zijn met van alles en nog wat, zodat je geneigd bent onvoldoende tijd te maken om samen met God te zijn. Je verliest dan contact met Hem, waardoor je makkelijk bezorgd of angstig wordt, en van daaruit kortaf, geprikkeld en chagrijnig.

2. Maak bidden geen ‘to-do-ding’

Bidden is voor elke christen net zo nodig als ademen. Wanneer je bidt, stem je je geest af op de Geest van God. Door te bidden ben je in gesprek met God. Dat is geen eenrichtingsverkeer, maar tweerichtingsverkeer, waarbij je dingen mag vragen, en er ook tijd is om gewoon in aanwezigheid van God te zijn en naar Hem te luisteren. Maak bidden niet te ingewikkeld: ‘Jezus help’ is ook een gebed.

De hele dag
Paulus zei: ‘Bid onophoudelijk’. Voor veel mensen is het al moeilijk zich tien minuten lang te concentreren op wat ze aan het bidden zijn, zonder hun gedachten af te laten dwalen. Onophoudelijk in gebed zijn, vraagt dan heel veel. Met zijn uitspraak bedoelt Paulus dat we ons van Gods aanwezigheid bewust moeten zijn en dat het goed is Hem bij elk onderdeel in ons leven te betrekken.

God houdt van jou en Hij vindt het heerlijk wanneer Zijn kinderen hun leven met Hem delen, zowel op goede als op kwade dagen.

3. Geniet ervan!

Bidden is ongelooflijk zielenvoedend. Het tilt je boven je omstandigheden uit en geeft je een nieuw perspectief. Je kunt God niet alleen danken, loven en prijzen, maar ook alle dingen die je bezighouden bij Hem neerleggen. Juist in de drukte van je leven is het essentieel dat je in je relatie met God investeert. Betrek Hem bij elk aspect van je leven, bespreek je zorgen, zodat je je niet langer zorgen hoeft te maken. Vraag om wijsheid, kracht, energie, en om wat je dan ook maar nodig hebt. Dank Hem voor Wie Hij is en voor alles wat Hij je geeft. Je mag luisteren naar wat Hij je zegt en je laten verkwikken door zijn aanwezigheid. Besef hoe bijzonder het is dat de God van alle eeuwen, de Schepper van hemel en aarde tijd met ons wil doorbrengen.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons