'Hoe durven jullie? Dit kán niet!'

Antonie Fountain roept ChristenUnie-achterban op tot actie

Mensenrechtenactivist en lobbyist Antonie Fountain schreef gisteren een kritisch opiniestuk in NRC Handelsblad. De boodschap: met dit regeerakkoord haalt de ChristenUnie de naam van Jezus door het slijk. Op deze manier wil het kersverse CU-lid een constructieve bijdrage aan zijn partij leveren.

Antonie Fountain kon zijn ogen niet geloven toen hij de migratieparagraaf las in het regeerakkoord. In NRC schrijft hij het "onbegrijpelijk" te vinden dat het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een streng migratiebeleid voert. Hij schrijft:

“Het afnemen van de rechtsbijstand voor asielzoekers in hun asielprocedure (wat zal leiden tot veel meer onterechte afwijzingen, en dus veel meer en langere bezwaarprocedures). De bereidheid om bona fide vluchtelingen uit te zetten naar ‘veilige’ derde landen (waar nu al 89 procent van alle vluchtelingen zitten). Het actief meewerken aan door het vorige kabinet ingezette uitzettingsbeleid van in Nederland gewortelde kinderen (het ernstig mislukte ‘kinderpardon’). Deze drie punten zouden stuk voor stuk al breekpunten moeten zijn geweest. Als geheel zijn ze dat al helemaal. Maar nu dreigen deze maatregelen onderdeel van een regeerakkoord te worden waar straks de CU haar handtekening onder gaat zetten. Onbegrijpelijk."

“De ChristenUnie is echt een christelijke partij,” zegt Fountain tegen Visie.eo.nl. Hij verwijst naar het interview op deze site waarin partijprominenten kritisch reageerden op het lidmaatschap van de niet-christelijke Sander Terphuis. “Daaruit bleek dat de ChristenUnie van zichzelf zegt: we zijn echt een unie van christenen die in Jezus' naam politiek bedrijft. En twee weken later zet diezelfde partij haar handtekening onder een regeerakkoord dat tegen alles indruist waar Jezus voor staat. De Bijbel roept op om op te komen voor kwetsbare mensen als kinderen en vreemdelingen. Wat de ChristenUnie doet, kan gewoon niet.”

U bent vorige week lid geworden van de CU vanwege dit regeerakkoord. Waarom?
“Ik schurk al jaren tegen de partij aan. Ik heb veel samengewerkt met Gert-Jan Segers, was lid van een denktank, organiseerde met Kamerlid Joël Voordewind een expertmeeting over eerlijke chocolade en vluchtelingen. Ik was nooit lid geworden, omdat ik dacht dat het beter was als lobbyist onafhankelijk te blijven. Maar nu, met dit regeerakkoord, vond ik het te makkelijk om kritisch te blijven roepen als buitenstaander. De ChristenUnie is een partij waarmee ik de grootste affiniteit heb en als lid kan ik nog meer invloed op de partij uitoefenen dan ik al deed.”

“Wie politiek bedrijft in de naam van Jezus, legt de lat heel hoog voor zichzelf. De maatregelen worden dan – letterlijk – in Jezus’ naam uitgevoerd. 

In Jezus’ naam kinderen uitzetten naar landen waar ze nooit hebben gewoond? In Jezus’ naam asielzoekers de toegang tot een advocaat ontzeggen? In Jezus’ naam mensen die oorlog zijn ontvlucht, terugsturen naar een ‘veilig’ land in de regio?

De ChristenUnie moet óf haar naam, óf het regeerakkoord wijzigen. Samen zijn ze heiligschennis."

Antonie Fountain in NRC Handelsblad

Poten in de modder

U was vrijdag aanwezig bij de ledenavond van de ChristenUnie. Had u het idee dat u gehoord werd?
“Er heerste een jubelstemming van 'wij hebben iets moois voor elkaar gekregen'. Maar die migratieparagraaf is zo erg, dat het niet past om vrolijk te zijn. Overigens moet ik wel zeggen dat Segers voldoende oog had voor de pijn die deze migratieparagraaf de partij deed. Ik mocht zelf ook anderhalve minuut het woord voeren. Ik werd gehoord, maar het antwoord was dat ik het moest doen met dit regeerakkoord. Ik mis vooral bij de ChristenUnie-achterban de strijdbaarheid. Waarom trekt niemand zijn mond open? Schrijf naar de Tweede Kamerfractie, bel ze op, laat hen weten: 'Hoe durven jullie? Dit kán niet!' Het verbaast me echt dat het zo stil blijft, terwijl veel ChristenUnie-vrijwilligers zich op lokaal niveau vaak zo inzetten voor vluchtelingen. Ze staan dagelijks met de poten in de modder. Maar de landelijke fractie gaat met dit regeerakkoord actief meewerken aan het stopzetten van rechtsbijstand en het niet toelaten en zelfs het land uitzetten van kinderen.”

Waarom schreef u dit stuk dan voor NRC en niet in een christelijke krant, om op die manier de christelijke achterban in beweging te krijgen?
“Tja, daar heb ik niet over nagedacht eigenlijk. Ik hoorde na de ledenavond van afgelopen vrijdag dat NRC wel interesse had in mijn verhaal. Maar je hebt een punt, inderdaad.”

Cultuurchristelijk

Gert-Jan Segers zegt in reactie op kritiek: de migratieparagraaf is een bittere pil, we kregen niet wat we wilden. Het partijstandpunt is niet veranderd, dit regeerakkoord geldt voor drieënhalf jaar.
“Hij zei ook: over geld kun je compromissen sluiten, maar niet over principes. Het tegenovergestelde is nu gebeurd. Overigens, mijn brief is een open brief aan de CU, maar het CDA moet zich helemaal kapotschamen. Dit kille CDA is totaal anders dan vroeger, toen het nog oog had voor medemenselijkheid. Dus mijn vraag is ook: waar zijn de CDA'ers? Waarom trekken zij hun mond niet open?”

Waarom richt je je pijlen alleen op CU en niet ook op het CDA? De partijen hebben de C als overeenkomst.
“Ik heb de leden van de Haagse CU-fractie echt hoog zitten, ik ken en waardeer ze persoonlijk. Ze geven echt om dit onderwerp. Mijn kritiek is dan ook niet persoonlijk van aard. Misschien ben ik cynisch, maar van het CDA verwacht ik, sinds ze met de PVV samenwerkten, helemaal niets meer. Hun C is vooral cultuurchristelijk. Bij CU gaat het echt om het geloof in Jezus. En daar gaat het hier nu om! Ik kan niets met de pragmatische verdediging van veel christenen dat het regeerakkoord zonder CU nog veel erger was geweest... Ik kan me niet voorstellen dat Jezus dat als antwoord zou geven op een moreel dilemma. En de in de Tweede Wereldoorlog omgekomen theoloog Dietrich Bonhoeffer, een held van Gert-Jan Segers en mij, zou dat ook niet gezegd hebben. Ik heb meegewerkt aan de Bonhoeffer-glossy, waar hij hoofdredacteur van was. Ik heb Segers hoog zitten en ik blijf hier bij hem op terugkomen, voor en achter de schermen. Hoe, dat weet ik nog niet.”

Drie keer zo erg

Segers schreef op Twitter: “Als je [bij formatieonderhandelingen] past omdat niet al onze idealen dichterbij worden gebracht in een akkoord, dan rest getuigenispolitiek. En daar ben ik niet van.” 
“Het is niet zo dat niet alle idealen niet worden verwezenlijkt, dit akkoord druist lijnrecht in tegen de idealen van de partij. Ik vind compromissen sluiten de kracht van onze democratie, omdat je zo veel mensen kunt helpen. Maar ook binnen zo'n systeem komt er een streep in zicht, waar je niet voorbij wilt. Niet voor niets trok GroenLinks een streep en vertrok. Maar dit is drie keer zo erg! Met dit kabinet heb je geen PVV of Forum voor Democratie meer nodig. De christenen doen ons werk wel voor ons, zullen ze denken. Je moet niet gek opkijken als zij vervolgens nóg extremer oppositie zullen voeren.”

Foto boven: Antonie Fountain afgelopen vrijdag tijdens de ledenavond van de ChristenUnie.
Beeld: Niek Stam

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons