Hoe breng je een nieuwe generatie in contact met God?

Jeugdwerk in de kerk: passie en praktijk liggen soms ver uit elkaar

Steeds meer kerken stellen een professionele jeugdwerker aan. Veel van deze jeugdwerkers hebben een groot verlangen om jongeren in contact te brengen met God, maar de praktijk blijkt soms weerbarstig. Om jeugdwerkers te bemoedigen en inspireren, organiseert INNOV8 morgen een bijeenkomst voor professionals in het jeugdwerk.

Is een professionele jeugdwerker in de kerk eigenlijk wel nodig?
“Juist in een tijd waarin jongeren minder makkelijk aanhaken bij de kerk, is het heel belangrijk om je jeugdwerk goed voor elkaar te hebben," reageert Dorina Nauta. Zij is als relatiemanager bij Missie Nederland betrokken bij INNOV8. "En dan kan het goed zijn om een jeugdwerker aan te stellen die een nieuwe generatie bij de kerk betrekt. Tegelijk gaat het dan ook over vragen als: wie zijn wij als kerk, wat betekent kerk-zijn voor ons? Gaat kerk-zijn over de zondagochtenddienst en willen we dat alle jongeren daar zitten? Of kan kerkzijn er ook anders uitzien?”

Waar lopen professionals in het jeugdwerk zoal tegenaan?
“Jeugdwerkers hebben een passie en voelen zich geroepen jongeren in contact te brengen met God. Maar zeker in de eerste jaren is de praktijk soms weerbarstig. Stel je voor dat je als buurtjeugdwerker aan de slag gaat en ernaar uitkijkt om jongeren tot geloof te zien komen, maar ondertussen vooral oppast op het jeugdhonk en een soort politieagent bent. Of dat je werkt voor een kerk waar de kerkenraad zegt: 'We willen de jongeren elke zondag in de kerk hebben', terwijl ze op vrijdagavond allemaal bij jou zijn als een nieuwe vorm van kerk-zijn. Dan zit je echt op het spanningsveld van beginnen met een grote droom en visie, en de praktijk waarin het anders gaat.”

In 2008 schreef Sabine van der Heijden – docent aan de academie Theologie van de Christelijke Hogeschool en indertijd coördinator van de jeugdwerkersopleiding aan de Wittenberg – dat van jeugdwerkers wordt verwacht dat ze een soort schaap met acht poten zijn. Is dat verbeterd in de afgelopen jaren?
“Dat is nog steeds een punt. Sommige kerken willen een uitvoerende jeugdwerker, anderen zoeken een jeugdwerker die vrijwilligers aanstuurt of werkt aan de beleidsvisie. Of ze willen dat alle drie in één, bij voorkeur in vier tot twaalf uur. Wat van jeugdwerkers wordt gevraagd, is niet altijd haalbaar. Ze krijgen vaak kleine contracten voor een korte termijn. Dan ligt er een groot pakket aan taken en verwachtingen die ze moeten waarmaken in die 12 uur per week. Het is ploeteren met je voeten in de modder.”

Dit klinkt als een recept voor burn out
“Dat klopt. We hebben een paar jaar geleden onderzoek gedaan naar hoe het kan dat veel jongerenwerkers opgebrand raken. Ik heb geen actuele cijfers van hoe het nu is, maar we zien dat jongerenwerkers die nog maar kort in het werkveld aan de slag zijn, hierop afbranden. Juist vanwege hun gedrevenheid en omdat ze zich met hart en ziel willen inzetten voor de jongeren en de kerk. En misschien ook wel omdat er een te rooskleurig beeld wordt geschetst van wat jeugdwerker-zijn inhoudt. Daarom zou het goed zijn als een startende jeugdwerker hulp krijgt van een senior, die hem of haar kan begeleiden in het contact met de kerkenraad en helpt met het stellen van prioriteiten."

Beeld: Shutterstock

Bijeenkomst voor jeugdwerkers

Op donderdag 26 oktober organiseert INNOV8 een bijeenkomst voor professionals in het jeugdwerk, met als thema ‘Met je hoofd in de wolken en je voeten in de klei’. Meer informatie en de mogelijkheid om aan te melden is te vinden op www.missienederland.nl/jeugdwerkindeklei

Geschreven door:

Joëlle Post

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons