'De huidige regeldruk is vreselijk'

Open brief aan minister van Landbouw

in Christelijk Nieuws

Geachte mw. Schouten, beste Carola,

Van harte gefeliciteerd! Een groot compliment aan uw adres dat u voor deze belangrijke functie bent gevraagd. Wat zou uw vader trots op u zijn geweest! Maar ook: wat moedig dat u het aandurft minister van Landbouw te worden. Want u krijgt wel een paar enorme agro-hoofdpijndossiers in uw maag gesplitst. In het korte bestek van deze brief wil ik u vragen – zelfs sméken – om drie dingen, die de héle agrarische sector aangaan:

1) Langetermijnvisie
Het gebrek aan interesse in de landbouw, aan visie en het daardoor trage en zwalkende beleid van onze regering in de achterliggende periode, is funest geweest voor de bedrijfsvoering van agrariërs. Mijn man en ik proberen de kost te verdienen met onze kleine melkveehouderij en hebben nog steeds (!) geen idee wat ons in 2018 te wachten staat. Wij hebben nodig: enthousiasme en een heldere, eerlijke beleidsrichting van de overheid voor de komende 15 á 20 jaar.

2) Naar de regio
Nederland is klein, maar de verschillen – en daarmee ook de belangen – tussen agrariërs zijn enorm. Om het even bij koeien te houden: het is bijna onmogelijk om vanuit Den Haag werkbaar beleid te maken voor zowel een intensieve melkveehouder in Limburg als een extensieve melkveehouder in Groningen. Waarom niet meer bevoegdheden overhevelen naar de regio?

3) Vertrouwen in plaats van achterdocht
Deze is het belangrijkst: vertrouwen. De huidige regeldruk is vreselijk, evenals de hoeveelheid controles plus bijbehorende sancties – vaak buitenproportionele boetes. Boeren worden benaderd vanuit wantrouwen: 'Wat klopt er niet op dit bedrijf?' Vreemd: in de rechtspraak ben je onschuldig totdat je schuld bewezen is. Dus waarom niet werken vanuit de basishouding dat verreweg de meeste boeren uitstekende ondernemers zijn, die het beste voor hebben met hun dieren, hun grond en hun omgeving?

Alle succes gewenst! Met dit ministerschap krijgt u een belangrijk mandaat, maar onze God is de Heer van de schepping. Dat geeft u en mij blijdschap als ons werk goed gaat, en steun wanneer het moeilijk is. Ik hoop dat u dat mag ervaren. Ook bent u van harte uitgenodigd op onze boerderij. Dan kunnen we onder het genot van een goed glas melk eens doorpraten.

Met vriendelijke groet,
Carola van Ruiswijk-Mosselman
Melkveehouder in Ede

Lees meer open brieven

Hoofdbeeld: Shutterstock
Portretfoto: Ruben Timman

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons