'CDA liet CU medisch-ethische kastanjes uit het vuur halen'

Ethicus Theo Boer over het regeerakkoord

Het nieuwe kabinet wil initiatieven voor stervenshulp bij ‘voltooid leven’ niet blokkeren, de NIPT-test blijft en ouders kunnen in sommige gevallen het geslacht van hun kind bepalen. Ethicus Theo Boer reageert op de medisch-ethische voorstellen uit het regeerakkoord.

Dr. Theo Boer – verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit en de Theologische Universiteit Kampen – had verwacht dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie over medisch-ethische kwesties meer gedetailleerde afspraken zouden hebben gemaakt. "Gezien de grote verschillen tussen de partijen, was dat niet overbodig geweest. Dan zou je voorkomen dat al te losse afspraken straks door de partijen ingrijpend anders worden geïnterpreteerd. Nu blijven de afspraken beperkt tot enkele zaken."

Hebben de christelijke partijen in uw optiek voldoende 'binnengehaald' op medisch-ethisch gebied?
"Om eerlijk te zijn heeft het de schijn dat het CDA, op dit terrein, niet veel heeft willen binnenhalen en de kastanjes uit het vuur heeft laten halen door de ChristenUnie. D66 was niet voor niets zo beducht voor dié partij. Dat is in zoverre jammer, dat het CDA op het terrein van medische ethiek een uitgesproken bleek profiel heeft. Alles wegende denk ik dat er voldoende is binnengehaald. Vooral de afspraak dat met respect voor ieders argumenten zal worden besloten en dat er pas na geruime tijd van ethisch en maatschappelijk debat zal worden besloten, vind ik wijs."

Als het voltooid leven wél geregeld zou worden, is Nederland in één klap zijn gidsfunctie kwijt
- Theo Boer

Romantische bubbel

Waar bent u blij mee in het regeerakkoord?
"Op medisch-ethisch terrein zal er vooral worden nagedacht. Dat vind ik goed. Maar uiteindelijk blijken de coalitiepartners op het terrein van voltooid leven wel degelijk ruimte te houden voor een initiatief-wetsvoorstel vanuit de Kamer. Dat zal dan vervolgens wel door dit kabinet moeten worden uitgevoerd. Overigens vermoed ik dat voltooid leven er niet gaat komen. Veel buitenlandse denkers hebben respect voor het Nederlandse euthanasiebeleid. Maar bij voltooid leven worden de wenkbrauwen gefronst. Als het wél geregeld zou worden, is Nederland in één klap zijn gidsfunctie op dit terrein kwijt. Maar misschien is dat eigenlijk ook wel weer een voordeel. De romantische bubbel van het zorgvuldige Nederland is allang gebarsten."

Wat baart u zorgen?
"De trein van autonomie en gezondheidsdenken dendert natuurlijk gewoon door. Ik vind het niet slecht dat CDA en ChristenUnie op dit terrein er niet meer ‘uit hebben gehaald’. Het draagvlak in de samenleving voor nieuwe technologie aan het begin van het leven is gewoonweg te groot. Dat moet je ook respecteren."

Er is geen serieus doordenkend christen die er blij mee kan zijn dat NIPT blijft bestaan
- Theo Boer

Wat vindt u ervan dat selectie op downsyndroom met NIPT blijft zoals het is?
"Er is geen serieus doordenkend christen die daar blij mee kan zijn. Het zou geweldig zijn als we Down konden voorkomen door gezonde voeding, medicijnen of erfelijkheidsdiagnostiek. Maar Down bij reeds bestaande kinderen opsporen en ‘de zwangerschap afbreken’ is een ernstige schending van de beschermwaardigheid van kwetsbare mensen."

De mogelijkheden van geslachtskeuze worden verruimd. Wat vindt u daarvan?
"Vanuit de christelijke ethiek is men afwijzend over het aanmaken en vernietigen van embryo’s. Ook is men afwijzend over het ‘kiezen van je eigen nageslacht’. Maar in dit geval gaat het alleen om het kiezen van de sekse bij kinderen met ernstige geslachtsafhankelijke aandoeningen. Dat is een bescheiden verruiming."

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons